nedeľa - 14. júla, 2024
, Ako pracovať s databázou osirelých diel sa učili aj pracovníci SNK

Ako pracovať s databázou osirelých diel sa učili aj pracovníci SNK

Zástupcovia ministerstiev, patentových a známkových úradov a knižníc z 23 európskych krajín sa v španielskom Alicante učili pracovať s databázou osirelých diel, ktorú krajiny Európskej únie postupne vytvárajú od októbra 2014.

Do databázy bolo do dnešného dňa zaregistrovaných 255 osirelých diel z deviatich európskych krajín. Všetky európske kultúrne a vzdelávacie organizácie, ktoré tieto diela uchovávajú vo svojich zbierkach, ich tak môžu digitalizovať a sprístupniť v rámci celej EÚ bez toho, aby sa obávali porušenia autorských práv.

Podujatie Train the trainer bolo určené najmä pre zástupcov tých európskych organizácií, ktoré zabezpečujú správu databázy osirelých diel na vnútroštátnej úrovni. Na Slovensku to zastrešuje Slovenská národná knižnica. Medzi ďalšími účastníkmi však boli aj predstavitelia európskych verejne prístupných kultúrnych a vzdelávacích organizácií, ktoré sa budovaním digitálnych knižníc zaoberajú uchovávaním a sprístupňovaním kultúrneho dedičstva (tzv. beneficienti). „Cieľom tohto tréningového školenia bol výcvik účastníkov, zameraný na funkcie a používanie databázy osirelých diel a absolventi sú schopní viesť obdobné tréningové kurzy pre personál verejne prístupných organizácií vo svojej domovskej krajine – napríklad pre personál knižníc, múzeí, archívov a iných verejne prístupných organizácií,“ vysvetlil Juraj Valko, ktorý v SNK spravuje databázu osirelých diel a databázu obchodne nedostupných diel.

Za osirelé dielo sa podľa zákona považuje slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny (ale napr. aj ilustrácia či fotografia, pokiaľ je jej súčasťou), hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme a audiovizuálne dielo, prvýkrát vydané alebo odvysielané v niektorom členskom štáte EÚ, ktorého autora nemožno určiť, alebo, ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené v zbierkach vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií alebo v zákonnom depozitári. Podľa tohto zákona môžu diela, ktoré boli určené ako osirelé, používať knižnice, múzeá, galérie, archívy, školy, ale aj verejnoprávny vysielateľ či Slovenský filmový ústav, a to vyhotovením rozmnoženiny a sprístupňovaním týchto diel verejnosti.

V zbierkach európskych knižníc, múzeí, archívov a iných verejne prístupných inštitúcií sa podľa odhadov nachádzajú milióny takýchto diel. Jednou z podmienok ich použitia je, aby boli zaregistrované v databáze osirelých diel. Nositelia práv majú právo žiadať od inštitúcií, ktoré diela používajú, primeranú odmenu tým, že sa k dielu prihlásia.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ktorý tréningové školenie pripravil, je orgán zastupujúci práva duševného vlastníctva vo všetkých štátoch EÚ, ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú on-line databázu osirelých diel z celej Európskej únie.

autor: Katarína Mažáriová

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *