piatok - 21. júna, 2024
, Na Mestskom úrade v Martine zasadal Krízový štáb. Aké prijal opatrenia?
Foto: martin.sk

Na Mestskom úrade v Martine zasadal Krízový štáb. Aké prijal opatrenia?

V stredu 1. apríla na Mestskom úrade zasadal širší Krízový štáb mesta Martin, ktorý prijal nové opatrenia na nasledujúce obdobie.

Na základe nových opatrení a nariadení Vlády Slovenskej republiky v Martine zasadol Krízový štáb mesta v širšom zložení, aby diskutoval o súčasnej situácii. Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia a potenciál šírenia nákazy koronavírusom COVID – 19 Krízový štáb mesta Martin neodporúča otvorenie jednotlivých školských jedální za účelom vydávania stravy pre žiakov a seniorov. Jedálne škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta teda na tento účel otvorené nebudú, odporúčanie však platí aj pre súkromných zriaďovateľov.

V oblasti prevencie a zamedzenia šírenia COVID -19 mesto pristúpilo ku komplexnej dezinfekcii autobusových zastávok, stojísk na kontajnery, smetných nádob, autobusového nástupištia a lavičiek na svojom území. Všetky budú dezinfikované v nasledujúcich dňoch.

Mestský úrad v Martine bude fungovať bez obmedzení v rámci aktuálnych úradných hodín. Činnosť jednotlivých organizačných útvarov je plne zabezpečená s výnimkou stavebných a kolaudačných konaní, ktoré sú aj naďalej pozastavené.

Krízový štáb mesta Martin aj naďalej vyzýva klientov, aby s mestom komunikovali predovšetkým elektronicky a telefonicky. Okrem toho mesto Martin žiada o dôsledné dodržiavanie nariadení a opatrení, a taktiež o dodržiavanie hygienických pravidiel.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …