sobota - 22. júna, 2024
, Dielne Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne prejdú komplexnou rekonštrukciou
Foto: ŽSK

Dielne Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne prejdú komplexnou rekonštrukciou

Areál dolnokubínskej odbornej školy bol pred začiatkom letných školských prázdnin odovzdaný zhotoviteľovi. Stavebné práce, ktoré budú prebiehať počas  nasledujúcich ôsmich mesiacov, komplexne obnovia budovu dielní pochádzajúcu ešte zo 70-tych rokov minulého storočia.

V rámci stavebných úprav dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, oprave odkvapového chodníka a vymenia sa okná. Okrem nich sa kompletne zrekonštruujú kúrenie, osvetlenie a inštalačné rozvody zdravotechniky, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Súčasne obnovou prejdú aj  priestory šatní a hygienických zariadení, projekt počíta aj s opravou pôvodných podláh v učebniach, šatniach a dielňach a s výmenou dverí v celom objekte. Počas rekonštrukcie sa zrealizuje aj výstavba toalety pre imobilných. Bezbariérovosť objektu bude zabezpečená bezprahovými úpravami dverí a zakúpením schodolezu, ktorý bude umiestnený v priestore pod schodmi. „Zvyšovaním energetickej hospodárnosti školských budov šetríme verejné i prírodné zdroje. Nové dielne navyše posunú kvalitu vzdelávania na celkom inú úroveň a verím, že tak porastie i záujem o strojárske odbory, po ktorých je na trhu práce neustále vysoký dopyt.,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Pred zahájením stavby škola musela vysťahovať z priestorov všetko odborné zariadenie. Dočasné dielne zriadila v budove školy a športovej haly. Škola už niekoľko rokov úspešne funguje v systéme duálneho vzdelávania a  študenti vyšších ročníkov sa vzdelávajú v okolitých strojárskychfirmách, v tomto školskom roku k nim pribudnú i mladší žiaci. Stavebné práce na dielňach by mali byť ukončené vo februári 2022. Náklady na rekonštrukciu sú rozpočtované na 688 665,48 EUR. Župa na obnovu využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.Do nových odborných učební sa však už väčšina starého vybavenia nevráti. Naopak, pribudnú najmodernejšie zariadenia, ako napríklad CNC frézy a sústruhy alebo špeciálny výukový panel pre mechatronikov na výučbu pneumatických a hydraulických systémov. Župa ich plánuje obstarať v ďalšej etape projektu z IROP vo výške takmer 500 000 eur. „Rekonštrukciou dielní a následnou modernizáciou odborného zariadenia vstúpime do 21. storočia. Konečne budeme schopní držať krok s aktuálnou praxou vo firmách a pripravovať žiakov na reálne pracovné podmienky,“ potvrdila riaditeľka školy Adriana Bellová.

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne bola založená v roku 1960a jej história sa úzko viaže na strojársku tradíciu výroby ložísk v regióne. Absolventi školy získavajú úplne stredné vzdelanie v tradičných strojárskych odboroch, ako sú mechanik strojov a zariadení, mechatronik, elektrotechnik, mechanik nastavovač, ale aj v žiadanom študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …