nedeľa - 14. júla, 2024

Tag Archives: Dolný Kubín

Dolnooravská nemocnica rozširuje lôžkovú časť ortopedického oddelenia

Nová ortopédia v nemcnici v Dolnom Kubín

Po oddeleniach chirurgie, gynekológie, internej medicíny a oddelenia dlhodobo chorých v Dolnooravskej nemocnici prebehla komplexná modernizácia a rozšírenie ďalšieho oddelenia. Pacienti ortopédie sa budú liečiť v nových priestoroch za viac než pol milióna eur. Nemocnica pre rozšírenie vybrala nevyužívané priestory na 5. podlaží nemocničnej budovy, ktoré pôvodne slúžili ako operačné sály. Zmenou dispozície …

Prečítať viac »

Mesto Dolný Kubín sa rozhodlo aj napriek intenzívnej príprave zrušiť jarmok

Mesto Dolný Kubín zrušilo tradičný Kubínsky jarmok, ktorý sa mal uskutočniť 17. a 18. septembra. Samospráva sa rozhodla oslavy zrušiť z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie a v nadväznosti na platné opatrenia. „Príprava jarmoku trvá počas celého roka. Tento aktuálny máme nachystaný už niekoľko mesiacov. Do poslednej chvíle sme však čakali …

Prečítať viac »

Obyvatelia Dolného Kubína môžu súťažiť o najkrajšiu predzáhradku

Mesto Dolný Kubín spolu Komisiou revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja pripravili súťaž o najkrajšiu predzáhradku pri bytovom dome. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Do súťaže sa môže prihlásiť spoločenstvo bytového domu, alebo súťažiacich môžu nominovať aj iní občania, susedia a známi, ktorí uvedú adresu bytového domu a dôvod …

Prečítať viac »

Dielne Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne prejdú komplexnou rekonštrukciou

Areál dolnokubínskej odbornej školy bol pred začiatkom letných školských prázdnin odovzdaný zhotoviteľovi. Stavebné práce, ktoré budú prebiehať počas  nasledujúcich ôsmich mesiacov, komplexne obnovia budovu dielní pochádzajúcu ešte zo 70-tych rokov minulého storočia. V rámci stavebných úprav dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, oprave odkvapového chodníka a vymenia sa okná. Okrem nich sa kompletne …

Prečítať viac »

Prístupová cesta do obce Bziny v smere z Dolného Kubína opätovne začala slúžiť doprave

Prístupová cesta do obce Bziny v smere z Dolného Kubína v pondelok (7.6.2021) opätovne začala slúžiť doprave v regióne dolnej Oravy. Po uzávere, ktorá obmedzila využívanie cesty na takmer 3 mesiace, boli v pondelok (7.6.2021) sprejazdnené oba jazdné pruhy. Cesta medzi Dolným Kubínom a obcou Bziny bola uzavretá 14. marca …

Prečítať viac »

Dolnokubínska samospráva vyhlásila tri obchodné verejné súťaže na nájom majetku mesta

Dolnokubínska samospráva vyhlásila tri obchodné verejné súťaže na nájom majetku mesta. Ide o bufet na zimnom štadióne, pozemok pod umiestnenie stánku v centre mesta na ulici Radlinského a pozemok pod garáž za Základnou umeleckou školou Petra Michala Bohúňa. Termín predkladania návrhov je do pondelka 31. mája 2021 do 13.00 hod. …

Prečítať viac »

S príchodom jari začala mesto Dolný Kubín skrášľovať nová kvetinová výsadba

S príchodom jari začala mesto Dolný Kubín skrášľovať nová kvetinová výsadba. Samospráva chce týmto krokom zatraktívniť a skrášliť trávnaté plochy v rôznych častiach mesta zasadením kvietkov, ktoré budú rásť minimálne počas nasledujúcich piatich rokov. V záhonoch tak už kvitnú desaťtisíce cibuľových kvetov, ktoré samospráva začala sadiť šetrným spôsobom ešte v …

Prečítať viac »

Dolnokubínski poslanci zapojili do tohtoročného rozpočtu takmer dva milióny eur z rezervného fondu

Na poslednom online rokovaní mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne schválili mestskí poslanci návrh zmeny rozpočtu mesta. Ten ráta so zapojením takmer dvoch miliónov eur z rezervného fondu, čo je celý prebytok hospodárenia mesta z minulého roka. Finančné prostriedky budú smerovať do všetkých mestských častí Dolného Kubína. O ich presnom rozdelení …

Prečítať viac »

Mesto Dolný Kubín vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna

Na poslednom mestskom zastupiteľstve dolnokubínski poslanci schválili zapojenie mesta do projektu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. Ak by bola žiadosť schválená Fondom na podporu športu, tak by sa už v lete na zimnom štadióne začalo s viacerými opravami. Predpokladanú investíciu v hodnote 553 373,88 EUR bez DPH bude samospráva …

Prečítať viac »