utorok - 16. apríla, 2024
, Mesto Dolný Kubín vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna
Foto: Mesto Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna

Na poslednom mestskom zastupiteľstve dolnokubínski poslanci schválili zapojenie mesta do projektu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. Ak by bola žiadosť schválená Fondom na podporu športu, tak by sa už v lete na zimnom štadióne začalo s viacerými opravami. Predpokladanú investíciu v hodnote 553 373,88 EUR bez DPH bude samospráva financovať z vlastných zdrojov a z dotácie z Fondu na podporu športu. V súčasnosti práve prebieha verejné obstarávanie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie SR na zhotoviteľa, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do utorka 27. apríla 2021 do 13:00 hodiny.

„V prípade, že budeme vo výzve z Fondu na podporu športu úspešní a začneme realizovať rekonštrukciu, tá bude pozostávať z troch rozličných nosných častí. Najdôležitejšou pre mesto je vyriešenie chladiarenskej technológie, ktorá je jednak zastaralá, ale aj dosť nebezpečná, pretože obsahuje v dnešnej dobe ešte 6 ton čpavku. Ďalšími etapami sú rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy a šatní so sociálnymi zariadeniami,“ ozrejmil Ján Prílepok, primátor mesta.

Podľa jeho slov je veľmi dôležité, aby mesto získalo kvalitného dodávateľa za čo najlepšiu cenu, pretože tieto ušetrené peniaze vie samospráva následne investovať do iných potrieb mesta. „Zároveň sme sa rozhodli nastaviť súťaž tak, že jeden uchádzač sa nemusí uchádzať o všetky tri tieto rekonštrukčné práce. Keďže je tam niečo špecifické, napríklad riešenie chladiarenskej technológie, tak sme nechceli, aby bolo dopredu jasné, že to musí vyhrať nejaká veľká firma, ktorá sa práve tomuto venuje. Dávame takto šancu, aby sa do súťaže mohla zapojiť aj menšia firma, ktorá by sa mohla uchádzať  nie o celú zákazku, ale napríklad len o realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení. Vo výsledku je cieľom to, aby sme naozaj získali čo najlepšiu cenovú ponuku. Mesto pripravilo všetky podklady, ktoré sú potrebné pre túto súťaž. Máme jasnú projektovú dokumentáciu, vieme, čo chceme meniť a ako to má vyzerať. Samotný výber a celý priebeh súťaže je pod dohľadom spôsobilej osoby v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní,“ doplnil primátor.

Celková alokovaná čiastka na výzvu z Fondu na podporu športu je 1,5 milióna eur na každý kraj. Minimálna čiastka dotácie na projekt je 50-tisíc eur a minimálna spoluúčasť na projekte je 50%. Po schválení žiadosti o poskytnutie príspevku by mesto tento projekt spolufinancovalo polovicou z celkových oprávnených výdavkov v maximálnej výške 380-tisíc eur.

Radnica chce rekonštrukciou strojovne chladenia na zimnom štadióne nahradiť doposiaľ používanú zastaranú technológiu chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. „Na zimnom štadióne je aktuálne strojovňa chladenia v prevádzke viac ako 27 rokov. Začali sa v nej prejavovať poruchy a aj malé úniky čpavku. Preto prvoradý a základný faktor je to, že dokážeme znížiť objem čpavku, ktorý tu máme, zo 6 ton na zhruba jeden až jeden a pol tony. Čiže aj prevádzka bude oveľa bezpečnejšia. Výhodou rekonštrukcie strojovne chladenia tak bude automatická prevádzka s občasnou obsluhou,“ povedal Štefan Belvončík, správca športových zariadení na Zimnom štadióne.

Celková rekonštrukcia je navrhnutá do troch hlavných etáp, ktoré sa dajú realizovať aj samostatne. „Prvá etapa je rekonštrukcia expanznej nádrže, tá je v hodnote 120-tisíc eur. Druhá fáza je rekonštrukcia kondenzátorového hospodárstva a chladiaceho systému, ktorá predstavuje finančný náklad vo výške 130-tisíc eur. Poslednou časťou je tretia etapa – kompresory, kompresorové hospodárstvo, meranie a regulácia. Tieto práce sú v sume 213-tisíc eur,“ doplnil správca športových zariadení.

Súčasťou žiadosti je aj rekonštrukcia aktuálneho osvetlenia ľadovej plochy, ktoré bolo namontované pred 15 rokmi. „Nahradené by bolo novým modernejším LED osvetlením, ktoré je oveľa úspornejšie a dajú sa použiť rôzne svetelné efekty nielen počas hokejových zápasov, ale aj pri rôznych podujatiach, ktoré sa tu budú konať. Osvetľovacia sústava je navrhnutá na šesť svetelných režimov. Napríklad zápas s TV prenosom, zápas bez TV prenosu, tréning, korčuľovanie pre verejnosť, údržba plochy a úsporný režim. Taktiež si môžeme vybrať, či chceme mať osvetlené striedačky, stred, tribúnu, rohy či všetky ostatné svietidlá. Projekt rieši aj núdzové osvetlenie ľadovej plochy v prípade výpadku elektrického prúdu či svetelné stroboskopické efekty situované nad bránkami ihriska. V súčasnej dobe náklady na elektrickú energiu na osvetlenie predstavujú zhruba 11 500 eur. Z aktuálnej spotreby predpokladáme úsporu 60%, ročne by sme tak ušetrili asi 7-tisíc eur. Návratnosť tejto investície, ktorá sa predpokladá vo výške 65-tisíc eur, by bola zhruba deväť rokov,“ ozrejmil Belvončík.

Mesto žiada finančné prostriedky od Fondu na podporu športu aj na renováciu šatní a sociálnych zariadení. Cieľom obnovy je docieliť bezbariérovosť aj celkovú modernizáciu interiéru šatní a sociálnych zariadení. Rekonštrukcia ráta aj s výmenou pôvodných okien, dverí, podláh a obkladov. Stavebné práce, počas ktorých sa odstránia niektoré pôvodné priečky, zárubne, dlažby, obklady, dlažba či vykurovacie telesá, sa dotknú aj rozvodov vody, elektroinštalácie a vzduchotechniky. „Keďže náš zimný štadión využíva na prípravu aj slovenská parahokejová reprezentácia a tiež je aj ich domovským stánkom, tak potrebujeme, aby boli tieto šatne predovšetkým bezbariérové. Okrem kompletnej rekonštrukcie šatní chceme, aby boli bezbariérové aj záchody, sprchy, šatne a prístupy na zimný štadión,“ vysvetlil Belvončík. Celková investícia v tejto etape prác by mala dosiahnuť 123 582,18 eur bez DPH.

Dolnokubínska radnica ráta s realizáciou do piatich mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom. Predpokladaný termín začatia prác je najskôr od 1. júla.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …