piatok - 24. mája, 2024
envirocentrum, Mesto Martin otvorilo moderné Envirocentrum

Mesto Martin otvorilo moderné Envirocentrum

Pri príležitosti Dňa Zeme mesto Martin 22.4.2024 slávnostne otvorilo moderné veľkokapacitné Envirocentrum v SIM-e. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poskytlo mestu Martin nenávratný finančný príspevok vo výške 850 068, 55 €. Envirocentrum je určené na výučbu primárne žiakov ZŠ z Martina a aj okolitých obcí, ale aj pre širokú či odbornú verejnosť.

Zmena klímy a negatívny vývoj životného prostredia sa týka nie len obyvateľov mesta Martin, ale aj celej populácie a považuje sa za jednu z najväčších výziev 21. storočia. Preto je nevyhnutné, aby aj obyvatelia ako jednotlivci či skupiny participovali na ochrane životného prostredia a tiež ochrane vody, najväčšieho pokladu, aký v našom regióne máme. Nevyhnutnosťou je aj dvíhanie povedomia o tejto téme pomocou vzdelávania a práve Envirocentrum môže byť veľmi nápomocné.

“Našou snahou bude aj prepojiť širšie okolie Martina, Turca či Žilinského kraja, rozšíriť túto účasť o viac ľudí a vzbudzovať povedomie o témach adaptácie na zmenu klímy. Otvorením Envirocentra práce na ňom nekončia. Ďalej ho plánujeme dovybaviť a rozšíriť tak, aby výučba v ňom bola zážitkom. Areál s oddychovou zónou a zvieratami by mohol doplniť a prepojiť napríklad náučný chodník. Na všetky ďalšie aktivity najprv však musíme zohnať financie, či už prostredníctvom ďalších projektov alebo sponzorských príspevkov.” vyjadril sa primátor mesta Martin, Ján Danko.

Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola podľa zmluvy 850 068,55 €. Mesto Martin sa podieľalo povinným spolufinancovaním vo výške 5%, čo predstavuje 44 740,45 €. Výsledkom verejného obstarávania a financovaním prác, ktoré sa vyskytli počas rekonštrukcie sa rozpočet navýšil o ďalších 123 879,39 €. Celková investícia predstavuje hodnotu 1 018 688,39 €. Vďaka kompletnej rekonštrukcii sa z nepoužívanej budovy stalo moderné centrum pre Turiec a Žilinský kraj. Návštevníci sa tam môžu zúčastňovať workshopov, odborných prednášok, interaktívnych výstav a iných zážitkových aktivít. Budova obsahuje dielne, konferenčnú sálu a veľkú prezentačnú miestnosť.

Zdroj: TS, mesto Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …