piatok - 1. júla, 2022
, Martinská Stredná priemyselná škola technická otvorila nový štúdijný odbor
SPŠ technická Martin.

Martinská Stredná priemyselná škola technická otvorila nový štúdijný odbor

S platnosťou od 1. septembra 2018 došlo k zmene názvu školy na Stredná  priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin. Spolu s  uvedenou zmenou došlo aj k otvoreniu nového študijného  odboru dostupného od školského roku 2019/20.

Ide o Informačné a sieťové technológie 2561 M. Absolvent študijného odboru informačné a sieťové technológie získa  kompetencie na prácu so všetkým, čo súvisí so získavaním, spracovaním,  uchovávaním, triedením a sprístupňovaním informácií akéhokoľvek druhu  prostredníctvom moderných komunikačných technológií. Okrem všeobecného vzdelania s dostatočnou adaptabilitou je absolvent  schopný samostatne alebo v tíme identifikovať, navrhovať a vytvárať  riešenia, plánovať a umožňovať používanie informačno-komunikačných  technológií v rôznych odvetviach národného hospodárstva a priemyslu. Široký odborný profil absolventa IST mu umožňuje vykonávať prácu konzultanta, technika, predajcu, správcu alebo administrátora pre činnosti konštrukčného, montážneho i prevádzkového charakteru, kde sa  používajú moderné IKT zariadení.

Zdroj: SPŠ technická MT

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Na sväteho jána, Na svätého Jána… príďte do skanzenu

Na svätého Jána… príďte do skanzenu

Podmanivú moc svätojánskej noci môžete zažiť v sobotu 25. júna 2022 počas podujatia Na svätého …