streda - 19. júna, 2024
, Na župe prebehlo 26. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Foto: ŽSK

Na župe prebehlo 26. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Zasadnutie Zastupiteľstva sa po prvýkrát uskutočnilo v hybridnej forme, teda poslanci sa ho mohli zúčastniť online alebo prezenčne, pričom väčšina poslancov využila online pripojenie.

Na poslednom rokovaní pred letným obdobím poslanci schválili stanovenie najnižších úhrad za sociálne služby preklientov župných zariadení sociálnych služieb. Tieto príspevky sa nezvyšovali od roku 2014 a po vykonanej analýze sa ukázalo, že sú dlhodobo najnižšie na celom Slovensku. Kým klient v ŽSK zaplatí za sociálnu službu v priemere okolo 250 eur, vo všetkých ostatných krajoch úhrada predstavuje viac než 300 eur. Nedostačujúce príspevky majú zásadný vplyv na rozpočty jednotlivých zariadení a obmedzujú ich v ďalšom rozvoji. Župa musela pristúpiť k tomuto kroku aj z dôvodu, že ceny za energie, tovary, služby, potraviny aj mzdy sa každý rok výrazne zvyšovali. Len mzdové náklady v zariadeniach sociálnych služieb tvoria každoročne až 80 % ich rozpočtov. Ak však chceme budovať kvalitné a udržateľné sociálne služby, musíme stanoviť príspevky klientov prijateľné tak pre klienta, ako aj pre zariadenia, povedala predsedníčka kraja Erika Jurinová.  Sumy úhrad za jednotlivé činnosti budú navrhnuté podľa reálnych kalkulácií ako minimálne sadzby.

Župní poslanci odobrili schválenie spolufinancovania troch projektov v oblasti sociálnych služieb v celkovej výške 84 453 eur v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. CSS Trojlístok v Ružomberku sa zameria na poskytovanie komunitnej služby v oblasti bývania mladých ľudí najmä s poruchou autistického spektra, pod CSS Lúč v Žiline a Park v Čadci budú zaradené projekty na podporu rodín. Poslanci tiež podporili sériu menších projektov župných škôl a kultúrnych inštitúcií v rámci programu INTERREG Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce využije napríklad Gymnázium, Varšavská cesta v Žiline na zavádzanie inovatívnych študijných programov, Krajská hvezdáreň na ďalší rozvoj astroturistiky a Liptovské múzeum v Ružomberku opraví motorovú drezinu Škoda 1201 z r.1966.

Poslanci prijali na vedomie aj správu o zhodnotenítechnického stavu ciest II. a III. triedy v správe ŽSK. Na základe správy z 313,5 km ciest II. triedy župa eviduje 57 km v havarijnom stave, čo predstavuje 21,5 %. V prípade ciest III. triedy je z 1103 km v havarijnom stave 17%, čo je približne 193 km. Zo 786 mostných objektov je jeden most v havarijnom stave a 63 vo veľmi zlom stave. Za pripomenutie však stojí, že počas tohto volebného obdobia župa zrekonštruovala 47 mostov a do konca budúceho roku zrekonštruuje ďalších 32 mostov. Nákladné rekonštrukcie komunikácií a mostov župaplánuje opravovať najmä s využitím prostriedkov z EU fondov. „Z eurofondov máme alokovaných 40 miliónov a v príprave sú projekty za ďalších 6 miliónov, čakáme však na avizovanú výzvu. Ako príklad uvediem cestu II /584 do Demänovskej doliny, kde máme kompletne pripravenú dokumentáciu na projekt za takmer 1,8 milióna eur, no výzva z IROP mešká už niekoľko mesiacov,skonštatovala riaditeľka odboru dopravy Gabriela Tisoňová.  Do projektov sú zaradené aj úsek cesty II. triedy z Liptovského Trnovca do Lipovskej Sielnice, most v Liptovskej Ondrášovej, most v Podbieli a vybudovanie kruhovej križovatky v Liptovskom Hrádku na Liptove. Veľkoplošné opravy ciest už začali na Hornom Považí, nasledovať bude Orava a Turiec. Župa pokračuje aj v obnove cestného značenia, v minulom roku to bolo len 300 km z dôvodu výpadku techniky, avšak v tomto roku pribudlo nové značenie na ďalších 860 km ciest. V pláne je, aby túto sezónu bolo dopravné značenie obnovené na všetkých cestách II. a III. triedy.

Počas rokovania boli poslanci informovaní o pridelení dotácií žiadateľom z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. Župa formálne zhodnotila 312 podaných žiadostí, medzi 182 zvolených projektov rozdelí sumu 325 000 eur.

Krajské Zastupiteľstvo sa venovalo aj téme testovania a očkovania v kraji. Od novembra do 30. júna kraj prevádzkoval päť mobilných odberových miest v Kysuckom Novom Meste, Bytči, Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši a Turčianskych Tepliciach.  Kraj plánuje otvoriť mobilné odberové miesta v lokalitách, kde si to situácia bude vyžadovať, napríklad v Kysuckom Novom Meste, v zmysle národnej stratégie sa MOM zamerajú na PCR testovanie hradené zo zdravotného poistenia, ako aj komerčne. V kraji naďalej funguje 15 očkovacích centier, ktoré dokážu týždenne ponúknuť viac než 24 tis. miest pre očkovancov, avšak v čakárni je len 6 tis. záujemcov.Zaočkovanosť v regióne sa aktuálne pohybuje na úrovni 34 %, najnižšia je na Kysuciach. Aby sme zvýšili percento zaočkovaných, plánujeme zriadiť vakcinačnú linku, ktorá bude vyrážať do najmenej zaočkovaných regiónov župy, povedala riaditeľka odboru zdravotníctva Silvia Pekarčíková. Župa bude pokračovať aj vo výjazdoch do obcí, miest a bude očkovať aj u veľkých zamestnávateľov v kraji, medzi inými už vakcinácia prebehla aj v spoločnostiachSchaeffler Slovensko, MTS, Hydac, Accentis, Hern, Mobis, Hyundai a ďalších.

Zastupiteľstvo reagovalo aj na medializované informácie o optimalizácii siete nemocníc (OSN), na základe ktorých majú byť Dolnooravská a Liptovská nemocnica preradené na nižšiu komunitnú úroveň. Poslanci spoločne deklarovali záujem na udržaní postavenia dvoch regionálnych nemocníc v rámci navrhovanej reformy. Od momentu, ako sme sa dozvedeli o OSN, začali sme konať. V najbližších dňoch prebehnú rokovania na ministerskej úrovni aj na úrovni samosprávnych krajov. Diskusie budú prebiehať k analýzam, na základe ktorých má dôjsť k OSN a ktoré nám ministerstvo dostatočne nezdôvodnilo. Uvedomujeme si výšku investícií do materiálneho vybavenia aj ľudských kapacít a záleží nám na dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Za naše nemocnice budeme bojovať,“ potvrdila krajská županka Erika Jurinová.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …