štvrtok - 7. decembra, 2023
, Programová ponuka Turčianskej galérie v Martine na mesiac apríl

Programová ponuka Turčianskej galérie v Martine na mesiac apríl

Aj v mesiaci apríl sa môžete tešiť na množstvo podujatí, ktoré si pre Vás pripravila Turčianska galéria v Martine. Ponuka je pestrá, stačí si vybrať! 

Slovenská výtvarná moderna v Turci
Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

25. 2. 2016 – 1. 5. 2016
ANDREJ RUDAVSKÝ: POVEDOMÉ FORMY
Rozsiahla prezentácia diela významného predstaviteľa moderného slovenského umenia Andreja Rudavského (1933) v Turčianskej galérii v Martine, je výstavným konceptom sledujúcim nie len typickú sochársku tvorbu tohto významného „Galandovca“, ale predovšetkým jeho maliarske dielo. Po prvý krát tak práve Turčianska Galéria v Martine ponúka doteraz najkomplexnejší prehľad maliarskej tvorby Andreja Rudavského vôbec.
Kurátor. Miroslav Haľák

25. 2. 2016 – 1. 5. 2016
DAVID JAVORSKÝ: O PRIESTOROCH, O PREDMETOCH A O POCTÁCH
David Javorský (1992) je slovenským výtvarníkom nastupujúcej generácie pôsobiacim v Krakove. Jeho výstava, v rámci veľkého projektu venovaného Andrejovi Rudavskému, je výsledkom jeho umeleckého smerovania a výtvarného myslenia, ktoré je na Slovensku ojedinelé. Ide o postoj k témam náboženstva, vlastného pôvodu, rodiny, a životného priestoru, ktorý sa vo svojich kresbách snaží viac spresniť.
Kurátor. Miroslav Haľák

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:
ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD
Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
Prehliadky aktuálnych výstav pre dospelých návštevníkov, komentované priamo kurátorom výstavy.
V prípade záujmu o lektorský výklad, je tento z organizačných dôvodov potrebné vopred objednať u pani Evy Mužilovej (043 /4224448)

13. 4. 2016 o 15.00 h.
ATELIÉR RODINY
Ateliér rodiny si pre Vás, rodičov a deti, pripravil prácu s farbou. Budeme odtláčať obrázky namaľované na skle na vopred namočený výkres. Inšpiráciu nám ponúkne významný slovenský umelec Andrej Rudavský a pod jeho obrazmi budeme spolu tvoriť. Vstupné: 2 €

14. 4. 2016 o 17.00 h.
MASTERCLASS
V aprílovom Masterclass sa budeme venovať grafickej technike monotypu, ktorá je na rozhraní maľby a grafiky. Vytvoríme vlastné diela inšpirované významným slovenským umelcom a „Galandovcom“ Andrejom Rudavským, ktorý sa systematicky venoval konštruktívnemu mysleniu v ploche obrazu. Vstupné: 2 €

28. 4. 2016 o 17.00 h.
FACE TO FACE: Umenie, s ktorým máme problém…
Návštevníci galérií sú neustále konfrontovaný s dielami, ktorých prevedenie je natoľko experimentálne, že sa medzi nimi a danými dielami vytvára akási bariéra. Táto prekážka bráni divákovi zahĺbiť sa do výtvarnej alebo priestorovej kvality daného diela, pretože je automaticky považované za čosi náhodné, nedokončené, vyzývavé ba dokonca primitívne alebo extravagantné a nepochopiteľné. Skúsme sa preto pozastaviť nad umeleckým dielom a vypočuť si jeho príbeh, pretože v príbehoch, práve aj tých najnepochopiteľnejších diel sa skrýva ich hodnota. Prednášajúci: Miroslav Haľák

Ponuka edukačných aktivít

HURÁ, GALÉRIA!
Špeciálny animačný program pre deti MŠ a deti prvého stupňa ZŠ. Deti sa v ňom formou rôznych hier zoznámia s galériou, so základnými pojmami výtvarného umenia a s dielami, ktoré sú v galérií vystavené. Vyskúšajú si, ako sa majú v galérií správať.
Program je určený pre deti MŠ a pre deti nižších ročníkov ZŠ.

UMENIE HROU…
Nový kreatívny vzdelávací projekt vo forme tvorivých dielní na 6 rôznych tém. Projekt umožňuje deťom hravou zážitkovou formou spoznať významných slovenských autorov, ktorých diela sú vystavené priamo v stálej expozícii Turčianskej galérie. Spoznajú diela M. Galandu, Ľ. Fullu,
F. Štefunka, C. Majerníka, E. Púčeka a J. Mužilu.
Formou vlastného tvorivého zážitku sa zoznámia s pojmami z oblasti výtvarného umenia, prežijú rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.
Program je určený pre žiakov ZŠ a SŠ

GALANDA – TVORCA I BÁSNIK
Tvorivé dielne, ktorými si pripomenieme 120. výročie narodenia mimoriadne významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia Mikuláša Galandu. Deti sa formou vlastného tvorivého zážitku zoznámia s jeho dielom, prežijú spolu rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.
Program je určený pre deti MŠ, ZŠ, SŠ.

POZNAJ SVOJU GALÉRIU!
Špeciálny animačný program pre deti ZŠ a SŠ. Deti sa v ňom formou rôznych úloh a hier
zoznámia s najvýznamnejšími autormi a dielami z obdobia slovenskej výtvarnej moderny.

ANIMÁCIE
Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

MOSTY
Cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky.

DEŇ KOCÚRA
Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce dopoludnia pre organizované skupiny a v stredu od 15.30 h. pre jednotlivcov.

Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG a v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie.
Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu.Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Záujem o všetky tvorivé aktivity je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť u pani Evy Mužilovej – 043 4224448 alebo muzilova@vuczilina.sk.
Počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný pedagogický dozor!

DETSKÉ PÁRTY
Všetkým deťom ponúkame nezabudnuteľnú oslavu narodenín spolu s kamarátmi v Turčianskej galérii. Objavíme pestré výstavy a zašpiníme si ruky počas tvorivej dielne, ktorú vám pripravíme na mieru podľa veku a záujmov oslávenca. Svoju tvorbu si deti môžu vziať domov ako pamiatku na jedinečný zážitok. Skupina by nemala presahovať počet 15 detí. Prineste tortu, a limonádu o balóny sa postaráme!
Termín treba z organizačných dôvodov dohodnúť minimálne týždeň dopredu. Viac informácií o oslavách: bezegova@vuczilina.sk
Vstupné: 2,50 na dieťa.

TEAMBUILDING
Pre firmy ponúkame aktivity na posilnenie kolektívu. Kreatívnym spôsobom oživíme skupinovú dynamiku pri čom v spolupráci dôjdete k jedinečnému výtvarnému výsledku. Počas dňa využijeme rôzne kvality ako riešenie problémov, prekonávanie prekážok, plánovanie, dôvera, komunikácia a spätná väzba. Poskytneme všetky materiály a podľa Vášho priania sa postaráme aj o občerstvenie.
Pre viac informácií o podujatiach pre kolektívy v Turčianskej galérii nás kontaktujte na bezegova@vuczilina.sk
Vstupné: 3,30 na osobu (cena bez občerstvenia).

Autor: Patrícia Lipková/PR manažér Turčianskej galérie v Martine
Foto: turiec.com

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 23. septembra 2017 krajskú postupovú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *