piatok - 1. decembra, 2023
, Separácia, ktorej najlepšie rozumejú len profesionálne stroje
ilustračné foto: Lestertair/Shutterstock.com

Separácia, ktorej najlepšie rozumejú len profesionálne stroje

Dobré meno je pre firmu základ, na ktorom sa dá postaviť nejeden úspešný projekt. A dobrou správou je, že nielen prostredníctvom reklamy sa môžete do povedomia verejnosti zapísať tými najlepšími slovami. Veľký význam má dnes aj firemná kultúra, o vytvorenie podstatnej časti ktorej sa stará aj environmentálny manažment.

Ochrana životného prostredia založená na dôkladnej separácií odpadu je nesmierne dôležitá, pretože od nej závisí naša budúcnosť. Triediť odpad do vyznačených nádob sa stále mnohí z nás ešte len učia. Čo ale so špecifickým odpadom, ktorého triedenie je dôležité aj v procese samotnej výroby? Na tieto účely sa využívajú špeciálne magnetické separátory, o ktorých si všetko dôležité v našom článku povieme.

Na čo slúži a kde všade využijete Eddy current separátor

V procese spracovania a zneškodňovania tuhého odpadu zohráva osobitnú úlohu nielen veľkokapacitná nákladná preprava, ale aj špeciálna fáza separácie, to znamená extrakcia rôznych druhov nečistôt, nebezpečných častíc, cenných materiálov z odpadových frakcií pomocou špeciálnych zariadení.

Na separáciu kovov sa používajú najmä magnetické separátory. Ešte ste o nich nepočuli? Možno zistíte, že je to niečo, čo vám vo vašej firme chýba.

Princípom činnosti tohto zariadenia je produkovať elektromagnetické pole, ktoré priťahuje feročastice z inertnej hmoty. Na základe svojich funkcií a špecifického odpadu sú tieto separátory štrukturálne rozlíšené na:

  • separátory pre tekuté zmesi s ručným čistením;
  • pre tekuté zmesi s automatickým čistením;
  • separátory pre suché zmesi s ručným čistením;
  • pre suché zmesi s automatickým čistením;

Jedným z tých najlepších z tohto zoznamu je ale profesionálny Eddy current separátor neželezných kovov, ktorý vo svojej prevádzke využíva permanentné magnety vzácnych zemín na indukciu vírivých prúdov na kovové častice. To vytvára odpudzujúce sily, ktoré oddeľujú kovy od nekovov a poskytujú čistejší produkt na ďalšie spracovanie. Odstránenie kovov je selektívne a strata produktu je minimalizovaná.

Indukciou vírivých prúdov a výslednými odpudzujúcimi silami striedavé magnetické pole separátora selektívne odpudzuje neželezné kovy a fyzicky ich oddeľuje od ostatných materiálov s minimálnymi stratami produktu.

Odstraňuje neželezné kovy z plastov, sklenených črepov, elektronického šrotu, zvyškov z automobilových drvičov, popola zo spodku kotla, použitého zlievárenského piesku, komunálneho tuhého odpadu, zmiešaného recyklovatelného odpadu, mestského drevného odpadu a zmiešaných kovov.

Hlavné výhody týchto zariadení sú:

  • zlepšovanie kvality regulovateľných materiálov a konečných výrobkov;
  • dodatočné obohatenie nekovových a rudných materiálov;
  • zabránenie poruchám rôznych strojov zapojených do spracovania (drviče, extrudéry, lisy) v dôsledku vniknutia kovových nečistôt.

Takže, ak ste si na základe všetkých týchto informácií uvedomili, že vám predsa len toto zariadenie v podniku chýba, neváhajte si ho zaobstarať. Pomôže to vašej výrobe, efektivite, strojom a celej firme.

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

nočné videnie, Termovízia alebo nočné videnie: Kde, ako a ktorá optika vám lepšie pomôže?

Termovízia alebo nočné videnie: Kde, ako a ktorá optika vám lepšie pomôže?

Pri výbere správnej technológie pre pozorovanie v noci alebo v nízkych svetelných podmienkach je dôležité …