nedeľa - 16. júna, 2024

Tag Archives: moderné učebne

Žiaci žilinských základných škôl sa budú vzdelávať v moderných priestoroch

Žiaci žilinských základných škôl sa budú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti v moderných priestoroch. Vďaka podpore z Integrovaného regionálneho operačného programu vzniknú na 9 základných školách školské knižnice a nové učebne pre technické práce, prírodné vedy, informatiku, či cudzie jazyky. Mesto získalo na modernizáciu učební a školských knižníc nenávratný finančný príspevok vo výške …

Prečítať viac »