streda - 19. júna, 2024
, Vystavili sa súťažné návrhy na riešenie Bulváru v Žiline

Vystavili sa súťažné návrhy na riešenie Bulváru v Žiline

Mesto Žilina ešte koncom októbra 2015 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ulica Antona Bernoláka) v Žiline s udelením cien. Cieľom súťaže bol návrh prestavby Bulváru na moderné verejné mestské priestranstvo. Výstava súťažných návrhov je verejne prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline do 15. apríla.

Verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ulica Antona Bernoláka) v Žiline na úrovni urbanistickej štúdie s architektonickými detailmi a s udelením cien vyhlásilo mesto Žilina ku dňu 26. októbra 2015. Cieľom tejto súťaže bol návrh prestavby Bulváru na verejné mestské priestranstvo, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného Námestia Ľudovíta Štúra a taktiež vyriešenie požiadavky na bezkolízne pešie prepojenie Bulváru s historickým jadrom mesta.

Z 26 záujemcov o účasť v súťaži, ktorí si vyzdvihli súťažné podmienky a podklady, doručili súťažné návrhy 15 súťažiaci. Odborná porota udelila 1. cenu súťažnému návrhu „A“, ktorý vypracovali IN ARCHITEKTI s.r.o., Pezinok (Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková) a k-architekti s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD.). Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty mesto Žilina s víťazom súťaže uzavrie zmluvu o dielo na spracovanie územného plánu zóny ÚPN-Z Žilina – Bulvár.

Žilinský Bulvár bol zrealizovaný podľa návrhu architektov Ferdinanda Čapku a Ladislava Bauera v rokoch 1954 – 1957. Ich veľkorysé a na svoju dobu nadčasové riešenie mestskej triedy doposiaľ nestratilo nič na svojom význame a atraktivite. Neskoršia výstavba predovšetkým na bývalom Námestí Ľudovíta Štúra – v priestore medzi hotelom Slovakia a Domom odborov však narušila optické a funkčné prepojenie s historickým jadrom a „uzavrela“ Bulvár zo severu. Výrazne pôsobiacou hmotou obchodného centra na bývalom námestí došlo aj k zmene proporcií priestoru, ktorý pôvodne ústil do námestia s panorámou žilinských veží. Tým sa Bulvár – výrazne komponovaný priestor na hlavnej pešej osi mesta stal iným – uzavretým verejným priestranstvom, ktoré si vyžaduje nové urbanisticko-architektonické riešenie.

Výstava všetkých súťažných návrhov je verejne prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline do 15. apríla.

, Vystavili sa súťažné návrhy na riešenie Bulváru v Žiline

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *