nedeľa - 19. mája, 2024
, „Zviditeľnite“ sa v Rádiu Rebeca

„Zviditeľnite“ sa v Rádiu Rebeca

Využite reklamné priestory na zviditeľnenie svojich produktov a služieb v našom rádiu. Našou najvyužívanejšou ponukou je odvysielanie reklamného spotu alebo oznamu v najpočúvanejších vysielacích časoch od 08:00 do 17:00 hod. v rámci reklamných blokov. Má zvyčajne dĺžku 30 sekúnd a obsahuje reklamný text interpretovaný jedným, prípadne viacerými účinkujúcimi, hudbu a zvukové efekty. Okrem samotnej rotácie zabezpečujeme aj samotnú výrobu spotu.

Reklamný oznam 

Reklamný oznam je jedným z najjednoduchšie vyhotoviteľným produktom rádia. Môže byť vysielaný v dĺžke 30 sekúnd, ale vo frekvencii opakovania nemá žiadne obmedzenie. Cena je stanovená podľa času, v ktorom sú dané oznamy odvysielané. Ďalším dôležitým faktorom sú aj vysielacie hodiny v takzvanom „Prime time“, ktoré sú v Rádiu Rebeca stanovené spoločne pre Martin aj Žilinu od 6:00 do 11:00 hodiny a poobedné vysielanie samostatne v Martine i v Žiline od 12:00 do 17:00 hodiny.

Oznamy sa dajú vyskladať podľa nasledujúcich časov a cien stanovených bez DPH:

 • 5:00 – 7:00 cena za jedno odvysielanie – 12 €
 • 7:00 – 13:00 cena za jedno odvysielanie – 20 €
 • 13:00 – 18:00 cena za jedno odvysielanie – 17 €
 • 18:00 – 20:00 cena za jedno odvysielanie – 12 €
 • 20:00 – 24:00 cena za jedno odvysielanie – 8 €

V prípade, že zákazník nemá záujem o samovyskladanie, ponúkame možnosti balíčkov:

Oznam efektiv – (4x 21 dní) je najrozsiahlejší balíček a má za úlohu oboznámiť poslucháča o produkte alebo značke, o ich výhodách a vlastnostiach. Tento balíček stojí bez dane 599 €.

Oznam optimal – (5x 14 dní) dostal názov optimálny, pretože dvojtýždňová kampaň je najmenej obťažujúcou. Nevysiela sa ani príliš krátko a ani príliš dlho na to, aby sa poslucháčom zdala rušivou. Oznam optimal zachytí každý pravidelný poslucháč Rádia Rebeca. Tento balíček je možné si zakúpiť v cene 499 € bez dane.

Oznam intenziv – (7x 9 dní) balíček intenziv je vhodný pre zákazníkov, ktorí chcú osloviť čo najväčší počet poslucháčov za krátky čas. Je veľmi intenzívny. Pri rotácii 7x do dňa zaručuje, že ho bude počuť počas celého dňa. Za tento balíček zákazník zaplatí 399 €.

Reklamný spot

Reklamný spot je o niečo drahší, ale prepracovanejší. Dokáže poslucháčov osloviť kreatívnejším a nevtieravým spôsobom. Často je tvorený formou dialógu a obsahuje viac zvukových podkladov, ktoré na poslucháča pôsobia príjemnejšie. Nasadenie spotu do vysielania zostáva totožné s oznamom.

Tieto faktory ovplyvňujú stanovené ceny v cenníku nastavené bez DPH a aj samotné časy:

 • 5:00 – 7:00  cena za jedno odvysielanie – 20 €
 • 7:00 – 13:00 cena za jedno odvysielanie – 35 €
 • 13:00 – 18:00 cena za jedno odvysielanie – 30 €
 • 18:00 – 20:00 cena za jedno odvysielanie – 20 €
 • 20:00 – 24:00 cena za jedno odvysielanie – 15 €

Cenník reklamných spotov je obsiahlejší oproti reklamným oznamom. Názvy spotov a ich frekvencia ostávajú rovnaké. Mení sa len ich cena bez DPH:

 • Spot efektiv – jeho cena je 899 € a spoty sú nasadzované 4x denne po dobu 21 dní
 • Spot optimal – jeho cena je 799 € a spoty sú nasadzované 5x denne po dobu 14 dní
 • Spot intenziv – jeho cena je 699 € a spoty sú nasadzované 7x denne po dobu 9 dní

Našim klientom však okrem tradičných reklamných blokov môžeme poskytnúť i omnoho viac.

Sponzoring

Sponzorské odkazy sú veľmi obľúbené produkty. Sú finančné nenáročné a vysielané pred i po reláciách, ktoré majú najvyššiu počúvanosť. Využívajú sa aj pri rubrikách ako počasie, časové znamenie i dopravný servis, ktoré poslucháči počúvajú najmä kvôli získaniu aktuálnych informácií.

Dopravný servis

Informačný servis, ktorý prináša najaktuálnejšie dopravné informácie. Sponzoring klienta s dĺžkou 10 sekúnd  môže byť umiestnený na začiatku i na konci dopravného bloku, ktorý môže byť takto odvysielaný 5 až 20 krát denne mimo reklamy ostatných klientov.

Cena sponzorského odkazu na dopravný servis je 12 € za jedno odvysielanie. Výroba stojí 30 €.

Počasie

Informačný servis, ktorý na rozhlasových vlnách prináša praktickú informáciu o aktuálnom počasí. Sponzoring  klienta s dĺžkou 10 sekúnd môže byť umiestnený na začiatku i na konci bloku o počasí, ktorý môže byť takto odvysielaný 5 až 10 krát denne mimo reklamy ostatných klientov.

Cena sponzorského odkazu na počasie je 15 € za jedno odvysielanie. Výroba stojí 30 €.

Časové znamenie

Časové znamenie, ktoré na rozhlasových vlnách prináša praktickú informáciu o aktuálnom čase. Výhodou tohto Sponzoringu je, že zaznie presne o celej hodine pred vlakovým džinglom Rádia Rebeca. Presný čas je prvou informáciou, ktorá z rádia zaznie. Sponzoring naň ihneď nadväzuje. S dĺžkou 10 sekúnd  je umiestnený na konci časového znamenia, ktorý môže byť takto odvysielaný 5 až 11 krát denne mimo reklamy ostatných klientov.

Cena sponzorského odkazu na časové znamenie je 15 € za jedno odvysielanie. Výroba stojí 30 €.

Sponzoring rubrík a relácií

Klient môže využiť aj možnosť sponzoringu populárnej relácie či rubriky. Sponzorig môže byť umiestnený na začiatku i na konci. Prípadne sa môže stať súčasťou upútavky.

Cena sponzorského odkazu (prípadne upútavky) na rubriku alebo reláciu je 12 € za jedno odvysielanie. Výroba stojí 30 €.

Reklamný rozhovor

Poskytujeme priestor aj na PR rozhovory v našom vysielaní, ktorý možno využiť na prezentáciu firmy, jej politiky, filozofie, aktivít, služieb i produktov. Vopred dohodnuté vstupy sú oddelené piesňami. Jeden propagovaný reklamný rozhovor v Rádiu Rebeca je spoplatnený sumou 20 € za minútu. Z tohto dôvodu je cena pohyblivá, nakoľko nie každý rozhovor má rovnakú dĺžku. Ďalším faktorom je počet opakovaní propagovaného rozhovoru. Niektorí zákazníci si platia len za jeden živý rozhovor. Iní majú záujem o niekoľko repríz.

V prípade, že by klient uprednostnil nahrávanie rozhovoru pred živým v štúdiu, ktorý by sa následne odvysielal, k jeho výrobe bude ešte zaúčtovaný jednorazový a fixný poplatkom 30 €.

V prípade záujmu  môže byť rozhovor navyše zaradený aj do archívu na webovej stránke rádia – www.rebeca.sk. Vďaka tomuto archívu je možné PR rozhovor zdieľať na sociálnych sieťach.

Reklamný rozhovor sa môže uskutočniť naživo v štúdiu Žilina (Budova bývalého TESCA ŽIlina, Sad SNP 659/3, 010 01 Žilina), v štúdiu v Martine (Divadelné námestie, budova Millenia, 036 01 Martin) alebo nahrať v redakcii (Rádio Rebeca, s.r.o., M.R. Štefánika 46, 036 01 Martin).

V prípade otázok je vám k dispozícii náš manažér inzercie Dominik Konček – tel.: + 421 948 377 852, e-mail: dkoncek@rebeca.sk, ktorý vám rád poskytne všetky potrebné informácie.