streda - 28. februára, 2024
, Architektonická súťaž Vyhliadková veža na Dubni pozná svojho víťaza

Architektonická súťaž Vyhliadková veža na Dubni pozná svojho víťaza

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a mesto Žilina, ktoré je jej členom, vyhlásili verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Vyhliadková veža na Dubni. Porota na svojom zasadnutí v piatok 10. júna hodnotila 43 návrhov, z ktorých vyšli 3 víťazné návrhy a 3 návrhy na ocenenie bez určenia poradia. Odborná verejnosť ako aj účastníci súťaže ocenili vysokú úroveň súťaže, o čom svedčí aj počet súťažných návrhov.

Myšlienka postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme.

„Som rád, že sme sa vybrali cestou verejnej architektonickej súťaže a že bol o súťaž taký záujem. Verím, že sa nám podarí vežu realizovať v blízkej budúcnosti a tým poskytnúť nový priestor pre oddych a relax obyvateľom mesta Žilina, pretože Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu,“ povedal predseda predstavenstva OOCR Malá Fatra Igor Choma.

Do verejnej architektonickej súťaže na návrh vyhliadkovej veže na Dubni sa prihlásilo 45 návrhov, z toho dva návrhy porota diskvalifikovala z dôvodu nedodržania podmienok autorizácie a neskorého doručenia.

Na základe hodnotenia v jednotlivých kritériách a spočítaní bodov bolo určené výsledné poradie:

1. miesto: 1500 € Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

2. miesto: 900 € akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

3. miesto: 600 € Ing. arch. Tomáš Beneš

Porota zasadala v piatok 10. júna v zložení: predseda poroty Ľubomír Závodný, podpredsedníčka poroty Júlia Durdyová, Vladimír Kohút, Ingrid Dolníková, Vít Halada, Jozef Oswald, Michal Marcinov.

Poďakovanie patrí aj Petrovi Lényimu a súkromnej spoločnosti., ktorá spracovala súťažné podmienky a zabezpečovala súťaž organizačne.

Všetky súťažné návrhy sú zverejnené na : https://sutazduben.sk/?page_id=29 .

Autor: Peter Šimčák/výkonný riaditeľ OOCR Malá Fatra
Foto: zilina-gallery.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

David Kollar, Barmuseum: Kollar/Cox/Raineri/Live – Special guest Erik Truffaz

Barmuseum: Kollar/Cox/Raineri/Live – Special guest Erik Truffaz

Slovenský gitarista a skladateľ filmovej hudby David Kollar predstaví mystickú a jedinečnú fúziu komponovanej a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *