piatok - 23. februára, 2024
, Centrum sociálnych služieb na Podháji sa stáva realitou
Foto: Mesto Martin

Centrum sociálnych služieb na Podháji sa stáva realitou

Primátor mesta Martin Ján Danko a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár v stredu 16. februára symbolickým poklopaním základného kameňa oficiálne spustili výstavbu Centra sociálnych služieb Martin – Podháj. Stavba by mala byť hotová na jeseň 2022.

Primátor mesta Martin Ján Danko spolu s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Borisom Kollárom a zástupcom zhotoviteľa stavby BM-MONT, s.r.o. Martinom Brisudom, poklopali základný kameň budúceho Centra sociálnych služieb Martin – Podháj na mieste bývalej materskej školy. Oficiálne tým spustili výstavbu ubytovacieho zariadenia pre seniorov, v ktorom bude poskytovaná pobytová forma sociálnej služby pre seniorov – celoročná alebo týždenná. „Verím, že toto ubytovacie zariadenie prinesie našim seniorom bezpečné a láskyplné zázemie, ktoré si právom zaslúžia a že naplní svoj účel v maximálnej možnej miere tak, aby naši dôchodcovia prežili svoju jeseň života dôstojne“, povedal v príhovore predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár.Jednou z nevyhnutných súčastí rozvoja mesta Martin, je aj nutnosť postaviť domov pre seniorov, pretože mesto ešte žiadne takéto zariadenie vo vlastníctve nemá,“ uviedol v prejave primátor Ján Danko.

Na Podháji vyrastie moderné centrum s celkovou kapacitou 40 lôžok. Dispozične je objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej strane a lôžkovú časť na severnej strane. V objekte bude celkovo 24 izieb, ošetrovňa a miestnosť pre sociálneho pracovníka na výkon sociálneho poradenstva, na sociálnu prácu s klientom a jeho rodinou. Ďalšou súčasťou budovy bude opatrovateľská služba pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s kapacitou 10 lôžok a taktiež denný stacionár. Stacionár bude poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas, počas dňa. Kapacita stacionáru bude 30 klientov. Celý areál bude oplotený, pričom v rámci areálu je navrhnutá oddychová zóna formou lokálneho parku pre klientov zariadenia.

Na základe výsledku verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ stavby BM-MONT, s.r.o., s celkovou cenou za vyhotovenie stavby 4 078 000 eur. Na základe rozhodnutia Štátneho fondu rozvoja bývania o poskytnutí podpory, bude časť tejto sumy vo výške 2 514 690 eur zaplatená z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto Martin projekt dofinancuje sumou 1 563 310 eur. Výstavba zariadenia sociálnych služieb „Centrum sociálnych služieb Martin – Podháj“ bola schválená Uznesením MsZ v Martine č.121/21 zo dňa 26.08.2021. Pri obsadzovaní miest sa bude mesto riadiť konkrétnymi ustanoveniami a prílohami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. „Zostáva mi popriať, aby táto stavba naozaj pokračovala tak rýchlo, ako boli zbúrané staré základy, ktoré ešte stoja za nami. Teším sa priatelia, že mesto Martin bude mať oficiálne nielen domov sociálnych služieb, ale poskytne Martinčanom aj iné doplňujúce služby“, povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …