streda - 24. apríla, 2024
, Deviatakom zo žilinských základných škôl sa v testovaní darilo
Foto: Mesto Žilina

Deviatakom zo žilinských základných škôl sa v testovaní darilo

Začiatkom apríla sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov na 1 569 školách. Deviataci žilinských základných škôl boli úspešní. V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dosiahli žiaci vyššiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer. Informovala o tom hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Testovania sa zúčastnili žiaci zo 14 žilinských základných škôl

Na testovaní (Testovanie 9) sa zúčastnilo 534 žiakov zo 14 žilinských základných škôl, ktorí absolvovali test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.Z matematiky dosiahli priemernú úspešnosť 66,75 %, pričom celoslovenská úspešnosť je na úrovni 63,1 %. V teste zo slovenského jazyka a literatúry mali deviataci zo Žiliny priemernú úspešnosť 64,6 %, čo je o 2,3 % viac ako je celoslovenský priemer. Najlepšími výsledkami spomedzi žilinských základných škôl sa môže pochváliť Základná škola (ZŠ) Karpatská. „Deviataci zo Základnej školy na Karpatskej ulici dominovali v oboch testoch. V testovaní z matematiky sa darilo aj Základnej škole Martinská a Základnej škole s materskou školou Školská,“vysvetlila vedúca odboru školstva a mládeže z Mestského úradu v Žiline Viera Popluhárová.

Celoslovenské testovanie žiakov sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019

V slovenskom jazyku a literatúre boli okrem deviatakovej zo ZŠ Karpatská úspešní aj žiaci zo ZŠ Lichardova a Základnej škole s materskou školou Školská. Zo 14-tich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina dosiahlo až 9 škôl lepšie výsledky z matematiky ako je celoslovenský priemer a 10 škôl zo slovenského jazyka a literatúry.

Celoslovenské testovanie žiakov sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na 1 446 základných školách, na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom. Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka základných škôl a aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Saténové ruky, Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Medzi novinkami projektu festHUDOBNE tento rok vyniká slovenská rocková skupina Saténové ruky. Ich hudobný štýl …