sobota - 2. marca, 2024
, Do celosvetovej kampane Hodina Zeme sa zapojí aj Žilinský kraj
Foto: ŽSK

Do celosvetovej kampane Hodina Zeme sa zapojí aj Žilinský kraj

Celosvetová kampaň na ochranu klímy známa ako Hodina Zeme odštartovala v roku 2007, odvtedy spojila už takmer dve stovky krajín a viac než dve miliardy ľudí. Každoročne sa do aktivít na podporu kampane zapájajú aj kultúrne inštitúcie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava vypne osvetlenie Oravského hradu, na hodinu zhasnú aj hrady Budatín a Strečno v správe Považského múzea v Žiline. Svietiť v sobotu nebude ani Kysucká knižnica v Čadci, ktorá v tento deň ponechá zhasnuté svetlo vo všetkých svojich priestoroch.

Krajská knižnica v Žiline sa zapojí formou vzdelávacích aktivít a to tak, že na úseku odbornej literatúry bude sprístupnená výstava z knižného fondu knižnice zameraná na ochranu klímy a životného prostredia a pre základné školy si pripravila prednášku ako ekologicky pristupovať k životnému prostrediu a najzávažnejším problémom, ktoré s tým súvisia. Liptovská knižnica Gašpara FéjerpatakyBelopotockého v Liptovskom Mikuláši zorganizovala sériu podujatí so zameraním na deti. Ide napríklad o tematické podujatie SuperhrdinaRecyklátor, témou ktorého je ochrana životného prostredia, správne triedenie odpadu a recyklovanie, či podujatie Filipove dobrodružstvá postavené na podklade knihy s ekologickou tematikou. V knižnici prebieha aj výstava detských kníh s prírodnou, ochranárskou a eko-tematikou a v priebehu dvoch dní daruje svojim návštevníkom symbolickú čajovú sviečku, aby si čitatelia doma symbolicky zapálili sviečku a vypli elektrické svetlo.

Do Hodiny Zeme sa zapojili aj stredné školy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, na ktoré kraj distribuoval informačný leták na propagáciu enviromentálnej výzvy medzi žiakmi, prípadne na stránkach školy. Mnohé školy realizujú sériu vzdelávacích aktivít a ekologických brigád.

Okrem aktivít v rámci kampane Hodine Zeme župa aktívne podniká aj ďalšie dôležité kroky zamerané na ochranu životného prostredia a klímy. Krajská samospráva sa zamerala na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania cyklistických trás v mestách a regionálnych cyklistických trás s dôrazom na budovanie úsekov Vážskej cyklotrasy. Od roku 2021 pracujú pracovné skupiny na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2022+. Pri prioritizácii potrieb regiónov bola oblasť obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a ochrany prírodných hodnôt jednou z trojice najčastejšie definovaných problémov v kraji, preto župa stanovila tému životného prostredia za jednu zo svojich priorít.  ,,Zaviedli sme tiež pozíciu manažéra kvality ovzdušia, ktorý napomáha dialógu pri hľadaní riešení medzi lokálnou a národnou úrovňou. V spolupráci s poľskými a českými partnermi sme vytvorili monitorovací a varovný systém kvality ovzdušia, ktorý zároveň umožňuje modelovanie a prognózovanie stavu ovzdušia na základe zvolených ukazovateľov. Získané dáta nám ukázali, že sú to práve regióny Kysúc a Oravy, ktoré vykazujú najväčšie klimatické zmeny a s týmito dôležitými poznatkami môžeme ďalej pracovať,“ priblížil riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK Ján Pavlík. „Kampaň Hodina Zeme sa môže zdať ako symbolické gesto, ale nie je to tak. Téma životného prostredia oprávnene vstupuje do všetkých politík, veď zmeny klímy cítime už aj v našom regióne. Detailné rozpracovanie tejto problematiky je pre nás kľúčové aj z hľadiska budúceho programového obdobia, pretože v ňom cez územné nástroje čerpania finančných prostriedkov EÚ bude vyčlenených na oblasť životného prostredia 30% finančných zdrojov. To sú nástroje, o ktorých rozhoduje región, preto chceme byť pripravený,“ doplnila predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Martin, V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V šiestom a zároveň poslednom kole nadstavbovej časti 2. hokejove ligy sa na ľade v …