piatok - 21. júna, 2024
, Dopravný podnik mesta Žilina predlžuje platnosť predplatných cestovných lístkov
Foto: FB/Dopravný podnik mesta Žilina

Dopravný podnik mesta Žilina predlžuje platnosť predplatných cestovných lístkov

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na Slovensku, ktorej preventívne opatrenia majú dopad na znížený dopyt po službách mestskej hromadnej dopravy, sa mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (DPMŹ) rozhodli pristúpiť k ústretovému kroku voči cestujúcim.

Predlžuje sa platnosť predplatných cestovných lístkov, ktoré boli zakúpené do 31. 3. 2020, prípadne bude cestujúcim vrátená pomerná časť finančných prostriedkov za nevyužité cesty, a to za nasledujúcich podmienok:

Predplatné cestovné lístky naviac ciest

Na požiadanie budú cestujúcim vrátené finančné prostriedky za nevyužité cesty alebo bude na ich čipovej karte predĺžená platnosť PL až do 30. 9. 2020. Nárok vzniká iba cestujúcim, ktorí si kúpili predplatné cestovné lístky do 31. 3. 2020, pričom koniec platnosti PL musí byť v deň 16. 3. 2020 alebo neskôr. Predĺženie platnosti PL nie je automatické, za účelom predĺženia platnosti PL alebo vrátenia finančných prostriedkov je nutná osobná návšteva predajného miesta (na Námestí A. Hlinku).

Predplatné cestovné lístky EXTRA na neobmedzený počet ciest

Predĺženie platnosti sa nevzťahuje na predplatné lístky EXTRA. Na požiadanie budú cestujúcim vrátené finančné prostriedky v pomernej výške podľa počtu nevyužitých dní platnosti a to odo dňa posledného označenia PL EXTRA, pričom sa nezapočítavajú označenia, ktoré boli uskutočnené v deň, kedy cestujúci prišiel na predajné miesto požiadať o vrátenie cestovného. Za účelom vrátenia finančných prostriedkov je nutná osobná návšteva predajného miesta (na Námestí A. Hlinku). Nárok na vrátenie pomernej časti cestovného sa vzťahuje len na predplatné lístky EXTRA zakúpené do 31. 3. 2020, pričom koniec platnosti PL EXTRA musí byť v deň 16. 3. 2020 alebo neskôr. Predplatné cestovné lístky EXTRA, ktoré boli zakúpené od 1. 4. 2020, budú mať časovú platnosť podľa aktuálne platnej tarify DPMŽ, pričom na tieto PL EXTRA sa nevzťahuje nárok na vrátenie finančných prostriedkov v pomernej časti.

Jednorazové cestovné lístky 

Nárok na vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na už zakúpené papierové jednorazové cestovné lístky.

Od 1. 4. 2020 budú v predaji všetky predplatné cestovné lístky vydávané s platnosťou až do 30. 9. 2020 (okrem predplatných lístkov EXTRA). Novozakúpené PL, ktoré budú mať svoju platnosť podľa tarify DPMŽ dlhšiu ako do 30. 9. 2020, budú nahrávané do čipu karty už s platnosťou podľa platnej tarify DPMŽ. Všetky požiadavky si môžu cestujúci vybaviť na predajnom mieste DPMŽ na Námestí A. Hlinku, ktoré je otvorené počas pracovných dní v čase od 7.00 do 18.00 hod. Predajné miesto DPMŽ na Mestskom úrade v Žiline je až do odvolania ZATVORENÉ, a to z dôvodu zatvorenia Klientskeho centra MsÚ.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …