utorok - 27. februára, 2024
, Júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline trvalo dva dni

Júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline trvalo dva dni

Na Radnici mesta Žilina sa v dňoch 27. a 28. júna konalo 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Na zasadnutí, ktoré viedol primátor mesta Igor Choma, sa z 31-členného zboru v prvý deň zúčastnilo 29 poslancov, druhý deň 19 poslancov. Všetky materiály aj videozáznamy z rokovaní zastupiteľstva sú k dispozícii na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Samospráva.

Program zasadnutia bol už tradične obsiahly, preto bolo rokovanie v pondelok 27. júna prerušené a pokračovalo v utorok 28. júna. Vyberáme najpodstatnejšie body:

Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti Mestskej polície za rok 2015. Zo správy vyberáme: na Mestskej polícii pracovalo 85 zamestnancov, z toho v oddeleniach výkonov 66. Policajti riešili vlastnou činnosťou 13 858 priestupkov, počet priestupkov nahlásených na útvar bol 6 683, spolu teda 20 541. Zistených bolo 27 trestných činov a zadržali 18 hľadaných osôb. Pokuty za priestupky udelili vo výške 273 180,81 eur. Verejnému poriadku iste pomôže aj nedávno otvorené vysunuté pracovisko mestskej polície na sídlisku Vlčince, ktoré ale nebude posledným.

Poslanci zobrali na vedomie komplexnú analýzu projektu Areálu Žilinského športu (AŽIŠ), ktorú predložil primátor Igor Choma ako náhradu za „stratené“ žilinské športoviská, ktoré sú v súčasnosti v súkromných rukách. Tým sa otvára priestor na ďalšiu odbornú diskusiu o smerovaní tohto projektu. Materiál pritom obsahoval viac ako 200 strán komplexnej analýzy. Úzko previazaným dokumentom je návrh na vypracovanie koncepcie športu mesta na roky 2016 – 2020, ktorý bol schválený. Na príprave tohto strategického dokumentu sa tak môže začať pracovať.

Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času niektorých prevádzok na území mesta Žilina. Ďalej schválili viaceré nariadenia z oblasti školstva. Následne poslanci vzali na vedomie Informatívnu správu o vývoji základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Schválili tiež zmeny a doplnky Územného plánu mesta Žilina.

Ďalej sa poslanci zaoberali návrhom na schválenie ďalšieho postupu k Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. a športovému areálu Karpatská. Žiadajú ukončenie existujúcej zmluvy o prevádzke parkovísk z roku 2003, pokračovanie vo vymáhaní neuhradených pohľadávok voči mestu, výplatu výnosu z predaja parkovacieho domu a ukončenie existujúcej zmluvy na výstavbu športovej haly Karpatská. Snahou mesta je rozviazať viaceré zmluvné vzťahy z minulosti, ktoré neboli a nie sú jednoznačne prijímané.

Návrh na pripojenie sa mesta Žilina k dokumentu Rady Európy – Pakt za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch bol jednomyseľne schválený. Tým dalo mesto Žilina jasný signál, že bráni a háji morálne záujmy spoločnosti.

Všetky informácie o činnosti, dochádzke, hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline a dokumenty k programom zasadnutí nájdete na stránke: www.zilina.sk/mestske-zastupitelstvo/.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *