nedeľa - 14. júla, 2024
, Koronavírus zasiahol rozpočet mesta, Žilina predpokladá výpadky až 9 mil. eur
Foto: FB/Mesto Žilina

Koronavírus zasiahol rozpočet mesta, Žilina predpokladá výpadky až 9 mil. eur

Výpadok príjmov rozpočtu vo výške až 9 mil. eur predpokladá mesto Žilina v dôsledku ekonomických dopadov mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom. Samospráva pri modelovaní rozpočtových scenárov vychádza z aktuálnych analýz ministerstva financií, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Národnej banky Slovenska v oblasti vývoja HDP a výpadku podielových daní. Rovnaký nepriaznivý vývoj sa očakáva aj pri zníženom výbere miestnych daní a poplatkov. K tomu treba pripočítať výpadky v oblasti iných príjmov mesta z dôvodu pozastavených aktivít a zvýšené náklady na boj s epidémiou.

Radnica pracuje na niekoľkých modeloch vývoja ekonomickej situácie, ktoré bude podľa aktuálneho stavu upravovať. Niektoré výpadky finančných príjmov je dnes možné odhadovať presnejšie a samostatne vzhľadom na nečinnosť niektorých inštitúcií mesta.

„Veľmi zodpovedne sme sa od začiatku postavili ku všetkým preventívnym opatreniam prijímaným na úrovni štátu, ale aj mesta. Výrazné výpadky v príjmoch rozpočtu sa očakávajú v oblasti podielových daní a miestnych daní a poplatkov. Mnohé z opatrení znamenali utlmenie, pozastavenie činností mestských subjektov, spoločností, inštitúcií a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Takéto zastavenie činností v súvislosti s koronavírusom prinieslo ekonomické straty, na ktoré bude musieť mesto nájsť finančné prostriedky,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.       

Už dnes sú jasné rozpočtové úpravy, ktoré budú znižovať negatívne dopady koronakrízy. „Prvým konkrétnym opatrením je návrh použitia veľkej časti rezervného fondu na krytie bežných výdavkov mesta. V tejto prvej etape sme tiež pristúpili k revízii existujúcich zmluvných vzťahov s externými dodávateľmi, k pozastaveniu investičných akcií mesta okrem havárií a nevyhnutných investícií, k regulácii mzdových nákladov, pozastaveniu dotácií a grantov či zrušeniu spoločenských akcií organizovaných mestom. Musím ale zdôrazniť, že nesedíme so založenými rukami a ďalej pracujeme. Ani koronavírus nemôže byť dôvodom na úplné zastavenie nevyhnutných činností a služieb, ktoré pre Žilinčanov zabezpečujeme,“ povedal primátor.

Návrh opatrení a s ním súvisiace úspory na výdavkovej strane sú podľa žilinského primátora dostatočné na to, aby bol zabezpečený chod mesta a štandardné služby pre obyvateľov. Ekonomické úspory prvej etapy by nemali občania mesta pocítiť v bežnom živote. Pozastavené sú napríklad investičné akcie vo výške 1,5 mil. eur pre rok 2020. Ide najmä o projekty rekonštrukcie komunikácií pre peších a riešenie nedostatočného stavu niektorých objektov mesta. V súčasnosti sa mesto sústredí najmä na projekty spolufinancované z externých zdrojov, napríklad z EÚ fondov a finančne menej náročnú projekčnú a inžiniersku prípravu. Ďalšie úspory mesto hľadá v rámcových dodávkach externými dodávateľmi, či už úpravou predmetu zmlúv, finančnej náročnosti a v niektorých prípadoch aj náhradou plnenia vlastnými kapacitami.

Napriek chystaným úsporným opatreniam sa mesto usiluje vychádzať v ústrety obyvateľom a zmierňovať následky koronakrízy na ich domáce rozpočty. Mestský dopravný podnik mesta Žiliny predlžil pre cestujúcich platnosť predplatných cestovných lístkov. Permanentky na vstup predĺžila aj Mestská krytá plaváreň Žilina. Podnikatelia, ktorí museli z dôvodu mimoriadnych opatrení platných pre celé územie Slovenska zatvoriť svoje prevádzky, kancelárie a pod. si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad za prerušené obdobie. Rodičia detí nemusia od 1. apríla uhrádzať poplatky za prevádzku škôl a školských zariadení v Žiline, napríklad za školský klub či materskú školu. Finančné prostriedky zaplatené za mesiac marec školy zohľadnia po opätovnom nástupe detí do škôl a školských zariadení.

„Chápeme, že kríza súvisiaca s epidémiou koronavírusu nezasiahne len rozpočet mesta, ale aj súkromné spoločnosti či podnikateľov. V rámci našich zákonných možností sme pripravení zmierniť dopad koronakrízy aj na súkromné spoločnosti, platcov dane a vyjsť im maximálne v ústrety, ak požiadajú o splátkový kalendár platenia daní,“ podotkol primátor. Postup pri žiadosti o splátkový kalendár bude podnikateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta v najbližších dňoch.

Samospráva pripomína, že vývoj situácie v súvislosti s koronavírusom, môže aktuálne ekonomické scenáre dopadu na rozpočet výrazne zmeniť. Bez pomoci štátu sa to pravdepodobne nezaobíde.
„Mesto ako právnická osoba a jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne potrebuje podporu štátu. Tak ako vláda zaviedla podporné opatrenia pre podnikateľov, súkromné spoločnosti, veríme, že vzhľadom na avizované výpadky príjmov bude primeraná kompenzácia aj pre jednotlivé samosprávy,“ uviedol primátor Peter Fiabáne. Návrhy prípadných opatrení smerom k vláde mesto Žilina pripravuje spolu zo zástupcami ostatných samospráv združených v Únii miest Slovenska a v Združení miest a obcí Slovenska.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …