štvrtok - 29. februára, 2024
, Kysucké múzeum pristúpilo k obnove vzácneho parného rušňa
Foto: Kysucké múzeum

Kysucké múzeum pristúpilo k obnove vzácneho parného rušňa

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vďaka získanej dotácii 25 000 € z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“ pristúpilo k obnove vzácneho parného rušňa tzv. Malej Maďarky, ktorý vyrobili v Budapešti v roku 1909.

Uvedená lokomotíva patrí medzi najstaršie úzkorozchodné parné lokomotívy na Slovensku. Hoci od roku svojej výroby premávala na lesnej železnici v údolí Čierneho Hrona, teda na  Čiernohronskej lesnej železnici, v roku 1975 ju za cenu šrotu odkúpilo Kysucké múzeum so zámerom funkčného využitia. Po dôkladnej oprave v Švermových železiarňach v Podbrezovej bola v roku 1977 prevezená na Historickú lesnú úvraťovú železnicu. Prvé rozkúrenie voVychylovke prebehlo v roku 1978. V roku 2003 bol rušeň prehlásený za národnú kultúrnu pamiatku a zapísaní do registra KP pod číslom 11586/1. Počas týchto rokov tak zabezpečoval múzejnú  prevádzku na tejto dráhe až do roku 2016.

Vďaka finančnej podpore z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky kysuckí múzejníci začali s realizáciou prvej etapy reštaurovania tejto vzácnej národnej kultúrnej pamiatky akou  Úzkorozchodný parný rušeň U34.901 je.

V rámci navrhovaného reštaurátorského plánu, ktorý vypracoval certifikovaný reštaurátor a odborník na obnovu historických dopravných vozidiel a zariadení železničnej dopravy Mgr. Peter Kallo, obnovou by postupne mali prejsť: prasknutýpravý blok parného valca, dvojkolesie, osové ložiská, rozvody, brzdová sústava ale aj rám rušňa.

Počas uplynulého roku sa Kysuckému múzeu podarilo vykonať opravu a reštaurovanie pravého bloku parného valca na tejto úzkorozchodnej lokomotíve. Náročný technologický proces vykonali experti v súlade s vydaným rozhodnutí obnovy kultúrnej pamiatky schválený rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Nadväzujúc na úspešnú realizáciu projektu podalo Kysucké múzeum cez dotačný systém MK SR „Obnovme si svoj dom“ na rok 2022 ďalší projekt, ktorý by umožnil dokončenie prvej etapy komplexného reštaurovania tejto národnej kultúrnej pamiatky. Okrem spomínanej prvej etapy plánujeme aj druhú etapu komplexného reštaurovania, ktorá bude zameraná na opravu kotla, zákonitú armatúru, obalové plechy, pieskovanie, kompletizáciu rušňa, náter a následné sprevádzkovanie.

Konečným cieľom Kysuckého múzea je, aby sa ikonický rušeň U34.901 čím skôr zaradil do cestovného poriadku Historickej lesnej úvraťovej železnice a mohol po rokoch opäť stáť v čele súpravy výletných vagónov prepravujúcich návštevníkov dolinou Chmúra.

Zdroj: Kysucké múzeum

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MHA Martin, Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

2. hokejová liga, 4. kolo nadstavbovej časti, 03. 02. 2024 MHA Martin vs HK Detva …