piatok - 24. mája, 2024
, Liptovské múzeum pripravilo výstavu Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol
Foto: Liptovské múzeum

Liptovské múzeum pripravilo výstavu Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol

Liptovské múzeum, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol, ktorá bude slávnostne sprístupnená 12.4.2022 o 16:00 hod. vo výstavnej sále sídelnej budovy Liptovského múzea. Výstava bude v Ružomberku inštalovaná do 21.6.2022, neskôr bude od konca júna do augusta vystavená v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši.

Telocvičné jednoty Sokol a Orol patrili v medzivojnovom období k fenoménom, ktoré vstupovali do každodenného života všetkých regiónov mladej Československej republiky. V jej západnej časti nadviazali na staršiu tradíciu, na území Slovenska boli novými útvarmi, ktoré si potrebovali vybudovať svoje zázemie. Boli si veľmi blízke niektorými vonkajšími znakmi – napríklad podobnosťou názvu, organizačnej štruktúry, rovnošaty, podobnými prostriedkami plnenia deklarovaných cieľov. Zároveň si boli veľmi vzdialené v základných otázkach vnútorného smerovania. Dosahmi svojej aktivity obidve formovali vzťah obyvateľov k novému štátnemu útvaru, pripravovali nastupujúcu generáciu na zodpovedný vstup do správy verejných vecí.

Výstavou „Podobní a predsa rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol“ chceme prostredníctvom zbierkových predmetov z tohto obdobia predstaviť obidve telocvičné jednoty v návštevnícky atraktívnej podobe.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v sume 2 000,- EUR.

Zdroj: Liptovské múzeum

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …