pondelok - 22. júla, 2024
, Literárno-výtvarná súťaž „Turiec maľovaný“

Literárno-výtvarná súťaž „Turiec maľovaný“

Turčianske kultúrne stredisko v Martine vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž pre detí a mládež zameranú na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec s názvom „Turiec maľovaný“.  Tohtoročnou témou súťaže je „Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra“. 

Výtvarné kategórie
– ľubovoľná plošná výtvarná technika – práce do formátu A2, práce môžu byť doplnené sprievodným textom
1. kategória: žiaci MŠ
2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka
3. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ)
4. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 1.- 4. ročníka
5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník

Literárne kategórie
poézia súvisiaca s témou, počet sloh minimálne 2
1. kategória – ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka
2. kategória – ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ)
3. kategória – študenti stredných škôl

Každá práca musí obsahovať nasledujúce informácie:
1. označenie heslom Turiec maľovaný
2. téma
3. kategória
4. presná adresa školy a kontakt na pedagóga (e-mail, telefón)
5. meno a priezvisko autora, vek autora

Upozornenie!

Každá škola môže poslať do súťaže maximálne 10 prác!

Do súťaže nebudú zaradené výtvarné a literárne práce:
a) bez úplného alebo čitateľného označenia
b) práce, pri ktorých nebol dodržaný rozsah a rozmery uvedené v podmienkach súťaže
c) práce doručené po termíne uzávierky

Termín doručenia prác: do 27. mája (osobne alebo poštou)

Vyhodnotenie súťaže bude počas 32. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 12. júna o 10.30 hod. v priestoroch vozárne Moškovec. Ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov. Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na stránke www.tks.sk.

Práce budú vystavené v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta. Termín a miesto výstavy môže byť neskôr zmenené. Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. V prípade záujmu o vrátenie, je potrebné si ich vyzdvihnúť do 30. septembra v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine.

, Literárno-výtvarná súťaž „Turiec maľovaný“

Autor: Patrícia Smierčiaková
Foto: oficiálny plagát, zilinskazupa.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *