sobota - 16. októbra, 2021
, Matica slovenská vyzýva k prihláseniu sa k slovenskému národu v sčítaní obyvateľstva
Foto: Matica slovenská

Matica slovenská vyzýva k prihláseniu sa k slovenskému národu v sčítaní obyvateľstva

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ovplyvní rozvoj slovenskej národnej kultúry, vzdelania a identity na Slovensku i v zahraničí. Matica slovenská preto vyzýva Slovákov a Slovenky, vrátane krajanov s trvalým pobytom na Slovensku, aby sa sebavedome prihlásili k slovenskému národu.

„Sčítanie obyvateľstva má štátotvorný význam pre Slovenskú republiku, celú spoločnosť i jej kultúrnu a duchovnú identitu. Presné štatistiky budú potrebné aj na ďalší rozvoj slovenskej národnej kultúry, vzdelania a povedomia. V štátnej kampani pred začiatkom sčítania už o pár dní však táto téma takmer vôbec nerezonuje. Preto vyzývame Slovákov a Slovenky, ktorých sa to týka, aby s hrdosťou označili príslušnosť k slovenskému národu v sčítacom formulári,“ uznieslo sa na jednotnom stanovisku Predsedníctvo Matice slovenskej. Čo najvernejšia štatistika zloženia obyvateľstva bude potrebná aj na národnostne zmiešaných územiach, kde pôsobia kultúrne oblastné pracoviská Matice slovenskej i stovky matičných miestnych odborov s tisícmi členov. Ich kultúrna a osvetová činnosť v regiónoch je jedinečne zameraná práve na podporu vlastenectva a národného povedomia, ako aj na medzikultúrny dialóg a posilňovanie vzťahu národností k Slovenskej republike ako k svojmu domovu.

„Už z preambuly Ústavy SR vyplýva nášmu štátu povinnosť usilovať sa o rozvoj duchovnej kultúry slovenského národa. Slováci sú tak oprávnení aj prostredníctvom sčítania obyvateľov upozorniť na svoje legitímne práva na adekvátnu štátnu podporu vlastných kultúrnych, školských a národných potrieb, obzvlášť na národnostne zmiešaných územiach,“ uviedli predstavitelia MS s odvolaním sa na praktické problémy, s ktorými sa stretávajú rovnako Slováci v otázke dostupnosti k vlastnej kultúre či vzdelaniu. Podľa nich si budú štátne i verejné orgány vedomé, v ktorých mestách a obciach Slovenska nastali zmeny v zložení obyvateľstva, a podľa toho budú môcť spravodlivo a rovnomerne podporovať konkrétne potreby a riešiť špecifické problémy jednotlivých skupín obyvateľstva. „Nemyslíme si, že Slovákov a Slovenky nie je potrebné vyzývať k dôslednému označeniu príslušnosti k slovenskému národu len preto, že tvoria majoritu. Veríme, že aj na základe sčítania obyvateľstva má každý bez ohľadu na národnosť právo na náležitú štátnu podporu vlastnej národnej kultúry, vzdelania a identity, a to vo vzájomnej úcte a pochopení,“ uzavreli.

Zdroj: Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice slovenskej

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

God and Eve, God and Eve. Barmuseum pozýva na ďalší zo série októbrových koncertov

God and Eve. Barmuseum pozýva na ďalší zo série októbrových koncertov

Jadro kapely God and Eve tvorí Eva Sajanová a Richard Grimm (pôsobiaci tiež pod pseudonymom …