sobota - 13. apríla, 2024

Tag Archives: Matica slovenská

Šatnica Matice slovenskej v Martine sa sťahuje do nových priestorov

Martin_Podháj_kruhový_objazd

Šatnica Matice slovenskej opúšťa centrum Martina a sťahuje sa do modernejších priestorov v blízkosti zimného štadióna. Pre verejnosť pripravuje slávnostné znovuotvorenie. Matičná šatnica sa v máji sťahuje zo Škultétyho ulice, kde sídlila v blízkosti svojej materskej budovy Matice slovenskej, na Gorkého ulicu v mestskej časti Podháj. Martinčanom známy objekt Mladosť pri kruhovom …

Prečítať viac »

Matica slovenská vydala unikátnu knihu Slovenská ľudová architektúra

Nová publikácia Matice slovenskej

Matica slovenská vydala unikátnu knihu Slovenská ľudová architektúra z pera profesorky Janky Krivošovej. Autorka má ambíciu obnoviť záujem širšej verejnosti o ľudovú architektúru Slovenska, a tým prispieť nielen k jej väčšej ochrane, ale aj citlivej obnove. „Keď som si uvedomila, že ľudová architektúra už takmer nejestvuje, považovala som za svoju povinnosť zachovať ten nazbieraný vzácny …

Prečítať viac »

Matica slovenská vyhlásila budúci rok za Rok odkazu štúrovcov 2022

Matica slovenská vyhlásila budúci rok za Rok odkazu štúrovcov 2022. Pri tejto príležitosti vydala knižný titul Národný kalendár 2022, v ktorom venuje pozornosť okrúhlym výročiam významných štúrovských i matičných osobností. „V roku 2022 uplynie presne dvesto rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, ku ktorým patria dobre známi Ján Francisci, Janko …

Prečítať viac »

Matica slovenská si pripomenula výročie Deklarácie slovenského národa

Prvý slávnostný Výbor Matice slovenskej sa uskutočnil 30. októbra 2021 v Martine pri príležitosti 103. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine. Deklarácia znamenala pre slovenský národ novú historickú etapu – vznik prvého Česko-Slovenska, v ktorom sa v roku 1919 obnovila činnosť Matice slovenskej. Noví členovia Výboru …

Prečítať viac »

Novozvoleným predsedom Matice slovenskej sa stal Marián Gešper

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper obhájil post predsedu. Na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021 ho v demokratickej priamej a tajnej voľbe zvolili matiční delegáti z celého Slovenska. Zvolený predseda kultúrnej ustanovizne má pred sebou štvorročné volebné obdobie. „Posledné obdobie bolo pre Maticu slovenskú veľmi vážne. Predovšetkým sme od roku …

Prečítať viac »

Matica slovenská odhalí historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku

Historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalí Matica slovenská 4. októbra pred svojím sídlom v Martine. Významnú krajanskú osobnosť v súčasnosti pripomína len malá pamätná tabuľa v jeho rodisku v Novom Ruskove. „Štefan Boleslav Roman bol národne a kresťansky zmýšľajúci demokrat. Bez neho by sme sa k slobodnej, samostatnej a demokratickej …

Prečítať viac »

V matičnom vydavateľstve vyšlo jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk

Po kodifikačnej príručke Krátkom slovníku slovenského jazyka vyšlo vo Vydavateľstve Matice slovenskej ďalšie dôležité jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk. Prehľad základných faktov a poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine využijú najmä študenti, pedagógovia, lingvisti či záujemcovia o náš národný jazyk. Významný slovenský jazykovedec profesor Ján Kačala analyzuje v najnovšej monografii súčasný stav spisovnej slovenčiny a …

Prečítať viac »

Šatnica Matice slovenskej sa pripravuje na oživenie slovenskej kultúry

Šatnica Matice slovenskej v Martine uchováva až 1075 scenárov divadelných hier. Najstarší pochádza z roku 1922. Ide o dielo Nový život z pera Jozefa Gregora Tajovského. „Zlepšujúca sa pandemická situácia nám dáva nádej na otvorenie divadiel, čo by zároveň znamenalo návrat divadelníkov do Šatnice Matice slovenskej v Martine. Tá počas prísnych opatrení prišla o väčšinu príjmov …

Prečítať viac »

Významný slovenský krajan Štefan Boleslav Roman sa narodil pred sto rokmi

Pred sto rokmi sa narodil významný predstaviteľ krajanov v zahraničí, ktorý celý život bojoval za práva Slovákov a samostatnú, demokratickú Slovenskú republiku. Štefana Boleslava Romana si pri tejto príležitosti pripomenula Matica slovenská prvým životopisným historickým dokumentom. „Význam Štefana Boleslava Romana je v zahraničnopolitických súvislostiach druhej polovici 20. storočia snáď takmer na …

Prečítať viac »