nedeľa - 14. júla, 2024
, V matičnom vydavateľstve vyšlo jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk
Foto: Matica slovenská

V matičnom vydavateľstve vyšlo jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk

Po kodifikačnej príručke Krátkom slovníku slovenského jazyka vyšlo vo Vydavateľstve Matice slovenskej ďalšie dôležité jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk. Prehľad základných faktov a poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine využijú najmä študenti, pedagógovia, lingvisti či záujemcovia o náš národný jazyk.

Významný slovenský jazykovedec profesor Ján Kačala analyzuje v najnovšej monografii súčasný stav spisovnej slovenčiny a jazykovej kultúry, často s retrospektívnym  presahom. „Autor objasňuje aj význam predchádzajúcich kodifikačných etáp v procese vývinu súčasnej slovenčiny, akými boli napríklad Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1940 a takzvaný martinský úzus. Vysvetľuje podstatu jazykovej normy a kodifikácie spisovného jazyka, podáva základné údaje o platných kodifikačných príručkách a o prameňoch na poznávanie spisovnej slovenčiny, rozoberá vzťah spisovného jazyka a jazykovej kultúry a kritériá spisovnosti jazykových prostriedkov. Nevyhýba sa ani problematickým miestam súčasnej jazykovej normy, naopak, snaží sa ich identifikovať v hláskosloví, tvarosloví, slovnej zásobe a v syntaxi a poukázať na širšie systémové súvislosti daných javov,“ ozrejmil obsah publikácie riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág. Čitatelia nájdu v diele pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny, ako je kodifikovaná v platných Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 a v ich novších vydaniach. Venuje sa aj vybraným teoretickým problémom a vývinovým tendenciám súčasnej jazykovedy.

Ján Kačala, známy slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg, je spoluautorom viacerých dôležitých jazykovedných diel, vrátane kodifikačných príručiek ako Krátky slovník slovenského jazyka alebo Pravidlá slovenského pravopisu. Je autorom veľkého počtu vedeckých štúdií a takmer tridsiatich jazykovedných monografií. Mnohé z jeho lingvistických diel vyšli vo Vydavateľstve Matice slovenskej a slúžia ako informačný základ pre súčasnú generáciu slovenských jazykovedcov, učiteľov a študentov slovenčiny, redaktorov i laických záujemcov o jazykovedu.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …