sobota - 16. októbra, 2021
, V matičnom vydavateľstve vyšlo jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk
Foto: Matica slovenská

V matičnom vydavateľstve vyšlo jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk

Po kodifikačnej príručke Krátkom slovníku slovenského jazyka vyšlo vo Vydavateľstve Matice slovenskej ďalšie dôležité jazykovedné dielo Súčasný spisovný jazyk. Prehľad základných faktov a poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine využijú najmä študenti, pedagógovia, lingvisti či záujemcovia o náš národný jazyk.

Významný slovenský jazykovedec profesor Ján Kačala analyzuje v najnovšej monografii súčasný stav spisovnej slovenčiny a jazykovej kultúry, často s retrospektívnym  presahom. „Autor objasňuje aj význam predchádzajúcich kodifikačných etáp v procese vývinu súčasnej slovenčiny, akými boli napríklad Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1940 a takzvaný martinský úzus. Vysvetľuje podstatu jazykovej normy a kodifikácie spisovného jazyka, podáva základné údaje o platných kodifikačných príručkách a o prameňoch na poznávanie spisovnej slovenčiny, rozoberá vzťah spisovného jazyka a jazykovej kultúry a kritériá spisovnosti jazykových prostriedkov. Nevyhýba sa ani problematickým miestam súčasnej jazykovej normy, naopak, snaží sa ich identifikovať v hláskosloví, tvarosloví, slovnej zásobe a v syntaxi a poukázať na širšie systémové súvislosti daných javov,“ ozrejmil obsah publikácie riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág. Čitatelia nájdu v diele pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny, ako je kodifikovaná v platných Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 a v ich novších vydaniach. Venuje sa aj vybraným teoretickým problémom a vývinovým tendenciám súčasnej jazykovedy.

Ján Kačala, známy slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg, je spoluautorom viacerých dôležitých jazykovedných diel, vrátane kodifikačných príručiek ako Krátky slovník slovenského jazyka alebo Pravidlá slovenského pravopisu. Je autorom veľkého počtu vedeckých štúdií a takmer tridsiatich jazykovedných monografií. Mnohé z jeho lingvistických diel vyšli vo Vydavateľstve Matice slovenskej a slúžia ako informačný základ pre súčasnú generáciu slovenských jazykovedcov, učiteľov a študentov slovenčiny, redaktorov i laických záujemcov o jazykovedu.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

God and Eve, God and Eve. Barmuseum pozýva na ďalší zo série októbrových koncertov

God and Eve. Barmuseum pozýva na ďalší zo série októbrových koncertov

Jadro kapely God and Eve tvorí Eva Sajanová a Richard Grimm (pôsobiaci tiež pod pseudonymom …