štvrtok - 18. apríla, 2024
, Matica slovenská si pripomenula výročie Deklarácie slovenského národa
Foto:matica.sk

Matica slovenská si pripomenula výročie Deklarácie slovenského národa

Prvý slávnostný Výbor Matice slovenskej sa uskutočnil 30. októbra 2021 v Martine pri príležitosti 103. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine. Deklarácia znamenala pre slovenský národ novú historickú etapu – vznik prvého Česko-Slovenska, v ktorom sa v roku 1919 obnovila činnosť Matice slovenskej.

Noví členovia Výboru MS vyzdvihli v uznesení nielen význam prijatia Deklarácie národa slovenského v národných dejinách, ale i prínos osobnosti Matúša Dulu, jedného zo štyroch čestných predsedov obnovenej Matice slovenskej: „Tento významný dokument v dejinách slovenského národa bol vyvrcholením snáh slovenských národovcov o právo národa na sebaurčenie. Deklaranti zvolili Slovenskú národnú radu ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať v mene národa. Týmto aktom sa vyjadrila vôľa byť štátotvorným národom v rámci česko-slovenského štátu. Československá republika sa stala akýmsi symbolom národnej záchrany Slovákov pred maďarizáciou v rámci Uhorska, ktorému dali Slováci zbohom. Nás, matičiarov, o to viac teší, že predsedom slovenského národného zhromaždenia bol Matúš Dula, v auguste 1919 zvolený za spolupredsedu oživotvorenej Matice slovenskej.“

Popri predsedovi MS zvolili delegáti na Valnom zhromaždení MS 9. októbra 2021 v Liptovskom Mikuláši aj 28 nových členov Výboru MS. Tí na prvom zasadnutí nového Výboru MS v Martine potvrdili v tajnom hlasovaní Maroša Smolca ako správcu MS. Funkcie podpredsedov MS rovnako obhájili Marek Hanuska a Marek Nemec. Nové Predsedníctvo MS ako výkonný orgán doplnia okrem predsedu MS, správcu MS a dvoch podpredsedov MS aj vedecký tajomník MS Pavol Madura, tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť MS Ján Seman a predseda Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec.

Zdroj: Matica slovenská

 

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …