piatok - 14. júna, 2024
, Matica slovenská vyhlásila budúci rok za Rok odkazu štúrovcov 2022
Foto: Matica slovenská

Matica slovenská vyhlásila budúci rok za Rok odkazu štúrovcov 2022

Matica slovenská vyhlásila budúci rok za Rok odkazu štúrovcov 2022. Pri tejto príležitosti vydala knižný titul Národný kalendár 2022, v ktorom venuje pozornosť okrúhlym výročiam významných štúrovských i matičných osobností.

„V roku 2022 uplynie presne dvesto rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, ku ktorým patria dobre známi Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší. Pre Maticu slovenskú však nemajú význam len ako národní buditelia, ale mnohí z nich boli úplne prvými matičiarmi. Samotný Ján Francisci bol nielen kľúčovou postavou štúrovského hnutia, ale aj vzniku Matice slovenskej v roku 1863, v ktorej bol doživotným čestným podpredsedom,“ priblížil predseda MS Marián Gešper. Ako zdôraznil, kultúrna, vedecká a osvetová činnosť Matice slovenskej v národnom kontexte sa bude budúci rok niesť práve v znamení štúrovského odkazu. Medzi ďalšími štúrovcami, ktorí oslávia dvojstoročnicu, je politik a právnik Štefan Marko Daxner, hudobný skladateľ August Horislav Krčméry, maliar Peter Michal Bohúň, revolucionár Ľudovít Jaroslav Šulek a básnik Jakub Grajchman.

Najnovší Národný kalendár, ktorý predstavuje tradičnú matičnú publikáciu venovanú výročiam v danom roku, obsahuje viac ako sedemdesiat príspevkov od popredných slovenských autorov. Čitatelia v ňom nájdu zaujímavé osudy desiatok osobností slovenskej histórie, ale aj jej zlomové a závažné udalosti. Autori opisujú tragické okolnosti úmrtia Vladimíra Clementisa, člena Výboru MS, ponúkajú úvahu k storočnici spisovateľa a predsedu MS Vladimíra Mináča a venujú sa kariére pilota Otta Smika či životnej ceste generála Ferdinanda Čatloša. Neopomenuli nedožité osemdesiate narodeniny Vladimíra Dzurillu či päťdesiate výročie narodenia futbalového talentu Petra Dubovského. Tieto výročia sú v rámci dlhodobej kalendárovej tradície v Matici slovenskej zvýraznené aj v stolovom a nástennom kalendári na rok 2022.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …