nedeľa - 16. júna, 2024

Tag Archives: Matica slovenská

V druhej historickej budove Matice slovenskej v Martine vzniká nová bibliotéka

Matica slovenská buduje vo svojej sídelnej budove v Martine Bibliotéku Matice slovenskej. Špecializovaná inštitučná knižnica historicky nadväzuje na matičnú bibliotéku, ktorá bola pevnou súčasťou ustanovizne od jej vzniku v roku 1863 až do roku 2000. Po dvadsiatich rokoch od straty Slovenskej národnej knižnice, ktorú Matici slovenskej odobral štát, tak ustanovizeň opäť …

Prečítať viac »

Matica slovenská uviedla na trh nový odborný časopis Slovensko – Národné spektrum

Matica slovenská uviedla na trh nový odborný časopis Slovensko – Národné spektrum. Časopis je orientovaný najmä na čitateľa, ktorý hľadá poznatky z dejín Slovenska, ale aj zo slovenskej literatúry, národopisu a iných spoločenských vied. Vychádzať bude dvakrát ročne – v júni a decembri. Šéfredaktorom sa stal Peter Sokolovič, ktorý patrí k mladšej generácii …

Prečítať viac »

Matica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi

Nový historický dokument Matice slovenskej o Andrejovi Sládkovičovi spája umenie divadla a recitácie s poznatkami literárnych historikov. K popularizácii života a diela významného štúrovca a matičiara prispel aj zaslúžilý slovenský umelec Juraj Sarvaš. Známeho herca, scenáristu, režiséra i recitátora spája s Andrejom Sládkovičom banskobystrická miestna časť Radvaň, kde autor najdlhšej ľúbostnej básne sveta Marína pôsobil ako kňaz v miestnom …

Prečítať viac »

Šatnica Matice slovenskej začína šiť rúška pre sociálne slabé skupiny

Šatnica Matice slovenskej v Martine rozširuje okruh ľudí, pre ktorých už šije ochranné rúška pred koronavírusom. Doteraz ich pracovníčky bezplatne šili pre zamestnancov Matice slovenskej z celého Slovenska, od pondelka 23. marca a v priebehu apríla 2020 budú určené aj pre verejnosť. Ustanovizeň uprednostní zraniteľné a sociálne slabé skupiny obyvateľov. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov …

Prečítať viac »

Matičný rok 2019 znamenal úspešné projekty národnej kultúry a knižných publikácií

Matica slovenská uzatvára rok 2019 ako Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej bilancovaním svojej širokospektrálnej činnosti. Budúci rok 2020 vyhlásila za Rok národnej identity. Na ustanovizeň čakajú nové výzvy aj opätovná snaha o systémové riešenie účelovej dotácie pre MS. Ako pracovala Matica v roku 2019? „V roku 2019 sme finančne podporili až …

Prečítať viac »

Vo vydavateľstve Matice slovenskej vyšla kniha o jej predsedoch

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla kniha o predsedoch Matice slovenskej, ktorí reprezentovali najstaršiu ustanovizeň Slovákov od roku 1863 až po súčasnosť. Spoluautorom tohto kultúrno-historického, biografického diela je aktuálny a historicky najmladší predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý knižný projekt inicioval. „Maticu slovenskú, Maticu slovenskú v Amerike a Zahraničnú Maticu slovenskú vždy viedli najznámejšie osobnosti …

Prečítať viac »

Matica slovenská si pripomenula 100. výročie oživotvorenia

Matica slovenská si na slávnostnom podujatí v Martine pripomenula 100. výročie oživotvorenia z roku 1919. Pri tejto príležitosti odhalila bustu predsedu MS Jána Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda pred svojím sídlom. „Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov zažila veľmi úspešné obdobie v 30. a 40. rokoch 20. storočia po vzniku prvej ČSR, teda …

Prečítať viac »

Na oslavách storočnice oživotvorenia Matice Slovenskej odhalia bustu Jána Vanoviča

Bustu národného dejateľa a politika Jána Vanoviča odhalia na oslavách storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 4. augusta pred jej sídelnou budovou v Martine. Ustanovizeň tým chce upozorniť na tie slovenské osobnosti, o ktorých má spoločnosť nízke povedomie. „Za obnovením činnosti Matice slovenskej v roku 1919 stáli také zvučné mená ako Pavol O. Hviezdoslav, Vavro Šrobár …

Prečítať viac »