sobota - 22. júna, 2024
, Matičiari padlí v druhej svetovej vojne získali Zlatú cenu Matice slovenskej in memoriam
Zdroj: Matica slovenská

Matičiari padlí v druhej svetovej vojne získali Zlatú cenu Matice slovenskej in memoriam

Sedem matičiarov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne v boji proti nacizmu, ocenila 7. mája 2020 Matica slovenská in memoriam. Zlatú cenu MS a pamätné listy MS si na neverejnom oceňovaní v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS v Martine prevzali predstavitelia štyroch obcí a miest. Potomkom odovzdá ustanovizeň ocenenia pri inej príležitosti.

„Životy, charaktery a napokon obetovanie sa v boji proti nacizmu a za slobodu slovenského národa svedčia o vysokej morálnej úrovni siedmich významných matičiarov. Pre Maticu slovenskú je ich ocenenie pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny obzvlášť dôležité. Verím, že sme opäť prispeli k tomu, aby si téma významu kultúry pre Slovensko a demokraciu získala väčšiu pozornosť,“ priblížil predseda MS Marián Gešper. Oceňovanie prebehlo bez verejnosti a v obmedzenom režime za prísnych hygienických podmienok podľa pokynov ÚVZ. „Veľmi ma mrzí, že tu potomkovia padlých matičiarov nemôžu byť s nami. Prispôsobili sme sa však situácii a ocenením in memoriam sme sa pridali k pietnym aktom kladenia vencov, ktoré v uplynulých dňoch prebehli v réžii štátu i samospráv,“ doplnil M. Gešper.

K najznámejším oceneným členom MS patrí Viliam Pauliny, ktorý bol riaditeľom Národnej banky v Banskej Bystrici a za prvej Československej republiky pôsobil ako poslanec parlamentu v Prahe. Po potlačení SNP ho nacisti zavliekli do Nemecka, kde bol za neznámych okolností zavraždený. Ocenenie prevzal starosta jeho rodnej obce Slovenské Pravno Pavol Grusmann. Podobný osud mal ďalší matičiar Anton Prídavok, priekopník rozhlasového vysielania na Slovensku, ktorý zomrel na následky mučenia nacistami len štyri dni po skončení vojny. Matičnú cenu prevzal primátor jeho rodného mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Na následky vojnových útrap zomrel aj Juraj Janoška, rodák z Liptovskej Sielnice a syn predsedu MS Jura Janošku, a to len osemnásť dní pred koncom vojny.

Jozef Bučko, rodák zo Slatiny nad Bebravou a evanjelický farár v Turčianskom Svätom Martine, zahynul dokonca dva dni pred koncom vojny v koncentračnom tábore Ebensee v Rakúsku. Ocenenie prevzal evanjelický farár Milan Kubík, ktorý sa prihovoril s krátkou modlitbou. Martinčan Ivan Ďurička zomrel počas núteného transportu po leteckom útoku. Ocenenie za Eduarda Bullu, ktorého taktiež odvliekli do Nemecka, kde za neznámych okolností zomrel, prevzal zástupca primátorky jeho rodného mesta Prievidza Ľuboš Jelačič. Posledným oceneným bol Ladislav Sára, ktorý zomrel počas náletu na väzenský transport do koncentračného tábora. Cenu MS prevzal starosta jeho rodnej obce Podbrezová Ladislav Kardhordó. Pamiatku padlých matičiarov budú pripomínať obrazy v sídle Matice slovenskej.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …