nedeľa - 25. februára, 2024
, Mesto Žilina chce pomôcť podnikateľom
Foto: FB/Mesto Žilina

Mesto Žilina chce pomôcť podnikateľom

Mesto Žilina pomôže súkromným spoločnostiam. Z dôvodu negatívnych ekonomických následkov, s ktorými sa kvôli prijatým preventívnym opatreniam musia vyrovnávať mnohé žilinské reštaurácie, bary, pohostinstvá a kaviarne, navrhne vedenie mesta úpravu nájomného za pozemky pod letné terasy. Po zvyšok sezóny v tomto roku by malo byť stanovené na symbolické 1 euro. O návrhu s uvedenou úpravou bude mestské zastupiteľstvo rokovať v júni.  

K podobným zmenám poplatkov za letné terasy pristúpili v uplynulých dňoch mnohé samosprávy na Slovensku. V Žiline sa však musí vedenie mesta popasovať s odlišnou mestskou legislatívou. „Citlivo vnímame potreby podnikateľov, ktorí v dôsledku zatvorených prevádzok prišli v minulom období o tržby, náklady im naopak neklesli. Chceme im pomôcť, zároveň ale musíme rešpektovať platný právny stav. Hľadáme teda spôsob, ktorý prinesie riešenie a bude skutočnou pomocou súkromným subjektom, povedal primátor Peter Fiabáne.

Podľa súčasnej platnej legislatívy mesta Žilina nie je možné odpustiť nájomné, ani upustiť od jeho vymáhania. Za terasy v Žiline sa neplatí poplatok, ale nájomné za pozemky pod letné terasy v zmysle nájomnej zmluvy, ktorého výška je určená uznesením mestského zastupiteľstva. Pohybuje sa v rozmedzí od 0,15 do 0,53 eur za m2 a deň nájmu v závislosti od toho, kde sa pozemok nachádza. Nejde teda o systém riešenia cez záber verejného priestranstva, čo je rozdiel oproti viacerým mestám na Slovensku.

„V meste Žilina sa pozemky mesta pod letné terasy prenajímajú priamym prenájmom. V nájomnej zmluve je možné lepšie špecifikovať podmienky nájmu a dohodnúť si sankcie za nedodržanie povinností. Zmena tohto zavedeného systému je legislatívne náročnejšia a nie je možné ju flexibilne uskutočniť tak, aby ňou bolo možné reagovať na koronakrízu,“ vysvetlil Peter Fiabáne. Dodal, že výšku nájomného určenú uznesením zastupiteľstva nie je možné svojvoľne meniť.  Rovnako to nie je možné urobiť ani dodatkom k nájomnej zmluve, keďže minimálnu výšku nájomného určuje uznesenie a reálna výška vzíde až z priameho prenájmu – súťaže.

Vedenie mesta preto na rokovanie mestského parlamentu dňa 29. júna predloží návrh, ktorý určí úpravu nájomného za pozemky pod letné terasy v Žiline pre zvyšok sezóny tohto roku na 1 euro. Dôvod, prečo uvedenú zmenu nie je možné iniciovať už na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. mája, je dodržanie zákonného postupu. Patrí k nemu napríklad aj zverejnenie zámeru na úradnej tabuli mesta, a to aspoň na 15 dní. Mestskí poslanci budú v júni o nájme rozhodovať ako o prípade hodného osobitného zreteľa. Ak návrh zastupiteľstvo odobrí, budú môcť podnikatelia žiadať o zníženie nájomného na 1 euro a prvé zmeny sa prejavia už v júli.

Okrem uvedeného opatrenia pomáha samospráva súkromným spoločnostiam, daňovníkom aj splátkovým kalendárom na úhradu miestnych daní a poplatkov v prípade, ak oň požiadajú. Podnikatelia, ktorí museli z dôvodu mimoriadnych opatrení zatvoriť svoje prevádzky či kancelárie majú možnosť uplatniť si na meste zníženie poplatku za komunálny odpad za prerušené obdobie.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …