sobota - 22. júna, 2024
, Matičný rok 2019 znamenal úspešné projekty národnej kultúry a knižných publikácií
Foto: Matica Slovenská

Matičný rok 2019 znamenal úspešné projekty národnej kultúry a knižných publikácií

Matica slovenská uzatvára rok 2019 ako Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej bilancovaním svojej širokospektrálnej činnosti. Budúci rok 2020 vyhlásila za Rok národnej identity. Na ustanovizeň čakajú nové výzvy aj opätovná snaha o systémové riešenie účelovej dotácie pre MS.

Ako pracovala Matica v roku 2019?

„V roku 2019 sme finančne podporili až 402 podujatí a aktivít, ktoré matičiari usporiadali po celom Slovensku. Pre zachovanie slovenských tradícií a národnej kultúry sú matičné projekty životne dôležité, preto chcem opäť apelovať na predstaviteľov štátu, aby v roku 2020 systémovo riešili účelovú dotáciu pre Maticu slovenskú,“ vyjadril sa predseda MS Marián Gešper. Ako dodal, štátna dotácia pre MS nebola systémovo valorizovaná od roku 2009, hoci sa zvýšila minimálna mzda a stúpli ceny energií, materiálov a služieb. „Bohužiaľ, v dôsledku nedostatočných finančných príjmov sme boli nútení pristúpiť k prepusteniu viacerých zamestnancov, čo ma osobne nesmierne mrzí. Trend rovnakej výšky štátnej dotácie pre MS a zvyšujúcich sa základných výdavkov ohrozuje elementárne fungovanie Matice slovenskej, ktorá má zo zákona povinnosť plniť úlohy stanovené štátom, vysvetlil M. Gešper.

Vrcholnými udalosťami MS v roku 2019 boli oslavy storočnice oživotvorenia Matice slovenskej z roku 1919 a zakladania prvých miestnych odborov MS a tiež októbrový Snem Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Na sneme sa prijali aktualizované Stanovy MS a Program MS na roky 2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025. Matičiari ukázali jednotu a súdržnosť, ako aj vôľu fungovať praktickejšie, efektívnejšie a pružne reagovať na aktuálne výzvy doby. Do stanov vniesli aj vyššiu mieru demokratickosti. „Matica slovenská má na Slovensku najstaršie demokratické tradície, dôležitú úlohu zohrala pri formovaní národnej a občianskej spoločnosti v 19. a 20. storočí a má neodškriepiteľné zásluhy na formovaní modernej slovenskej demokracie,“ uviedol predseda MS.

Vzniklo až dvanásť nových miestnych odborov MS

Záujem Slovákov o matičnú činnosť výrazne rástol aj tento rok. Vzniklo až dvanásť nových miestnych odborov MS, z toho jeden na Ukrajine, ako aj dva nové odbory Mladej Matice. Obnovených bolo päť miestnych odborov. Vydavateľstvo MS v roku 2019 vydalo 32 kníh, z toho najvýznamnejšie sú monografie Predsedovia Matice slovenskej, Druhá budova Matice slovenskej, Pittsburská dohoda, Žofia Bosniaková, Haličsko-volynská kronika, SNP – východisko k slovenskej štátnosti, encyklopedický titul Politológia – terminologický a výkladový slovník a biografické publikácie Ľudovít Štúr – životný príbeh a Čas vzkriesenia. Ustanovizeň odhalila a finančne podporila sedem pamätných tabúľ, a to najmä Jurajovi Palkovičovi v Lučenci, Matúšovi Dulovi v Bratislave, leteckému pilotovi Štefanovi Devanovi v Smoleniciach či storočnici oslobodeniu a začleneniu do prvého Česko-Slovenska vo Vranove nad Topľou a obci Soľ. Vďaka MS sa odhalili aj štyri busty národných osobností – Ľudovíta Štúra v Štúrove, Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Milana R. Štefánika v Trstenej a Jána Vanoviča v Martine. Z ďalších historických míľnikov si matičiari pripomenuli 80. výročie Malej vojny, 75. výročie Slovenského národného povstania, ako aj osobnosti Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Jura Hronca v Gočove, ktorí boli predsedami MS.

V roku 2020 chce Matica slovenská pokračovať v projekte odhaľovania búst a pamätných tabúľ. V rámci Roka národnej identity zamýšľa rôznymi formami lepšie vysvetliť mládeži význam národnej hrdosti a slovenského vlastenectva. V súvislosti s vyhláseným Rokom slovenského divadla 2020 Ministerstvom kultúry SR sa osobitne zameria na podporu svojej divadelnej činnosti a matičných divadelných ochotníkov. V regiónoch bude pokračovať v udržiavaní a podpore národnej kultúry a v bádaní a prezentácii menej známych i zabudnutých slovenských osobností. Regionálna kultúra s vedeckou a informačnou činnosťou bude naďalej tvoriť základ činnosti Matice slovenskej.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …