piatok - 21. júna, 2024
, Mesto Martin neeviduje problém s nedostatkom miesta na Národnom cintoríne
Foto: Mesto Martin

Mesto Martin neeviduje problém s nedostatkom miesta na Národnom cintoríne

Mesto Martin neeviduje problém s nedostatkom miesta na Národnom cintoríne a v prípade potreby je pripravené kapacitu cintorína rozšíriť.

V súvislosti s predkladanými novelami návrhov zákonov o Bratislave a o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry, ktorými by mal vzniknúť nový Národný cintorín v Bratislave, mesto Martin vydáva oficiálne stanovisko. „Mesto Martin je od roku 1994 centrom národnej kultúry Slovákov žijúcich doma i v zahraničí, pričom aj v tomto zákone sa hovorí o Národnom cintoríne v Martine. Musím priznať, bol som prekvapený, keď som sa dozvedel o nedostatku miest na Národnom cintoríne, a teda nevyhnutnosti vytvoriť nový v Bratislave. Áno, na Národnom cintoríne v Martine sú aj obsadené miesta, ale ako mesto rozhodne neevidujeme, že by bol plný. Stále disponujeme voľnými kapacitami a na Národnom cintoríne pravidelne pochovávame. V prípade, že by k takejto situácii predsa len došlo, sme okamžite pripravení pristúpiť k rozšíreniu Národného cintorína. Naozaj nerozumiem prečo mesto Martin nebolo vo veci, ktorá sa ho priamo dotýka oslovené a čo je motiváciou snahy o presunutie pietneho miesta národného významu,“ reagoval primátor mesta Martin Ján Danko.

Mesto vidí priestor na rozšírenie predovšetkým v spodnej časti, kde by mohol vzniknúť aj celý nový sektor. Stanovisko k publikovaným informáciám vydala aj Rada národnej kultúry – orgán najvýznamnejších predstaviteľov z kultúrnej oblasti, ktorá funguje na základe zákona o meste Martin: „Rada Národnej kultúry ako poradný orgán primátora mesta Martin vyjadruje svoj kategorický nesúhlas s publikovanými informáciami, podľa ktorých by mal v Bratislave vzniknúť druhý Národný cintorín ako „logické pokračovanie Národného cintorína v Martine z 19. storočia, ktorý je už zaplnený“. Národný cintorín by mal byť na Slovensku len jeden, rovnako ako iba jedno mesto je zákonom Národnej rady SR definované ako centrum národnej kultúry Slovákov. Tým mestom je na základe Zákona NR SR č. 241/1994 Martin. Ondrejský cintorín v Bratislave je už 33 rokov  národnou kultúrnou pamiatkou a na základe tohto statusu by mesto Bratislava nemalo mať problém s financovaním jeho prevádzky, údržby, reštaurovania historických pomníkov a náhrobných kameňov… Nehovoriac už o tom, že na Slovenskú sú aj ďalšie cintoríny (dokonca staršie ako Ondrejský v Bratislave), ktoré by sa taktiež mohli uchádzať o štatút Národného cintorína. Prípadné vyhlásenie Ondrejského cintorína v Bratislave za Národný cintorín preto považujeme za precedens. Národný cintorín – ten v Martine – by mal zostať iba jeden!“.

Národný cintorín v Martine bol v novembri 1967 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a pietne miesto celonárodného významu. Národný cintorín je momentálne v správe mesta Martin, pričom starostlivosť o jednotlivé hroby pamiatkovej podstaty si delí s Maticou slovenskou a Slovenskou národnou knižnicou. Pridelenie hrobového miesta aj naďalej zabezpečuje Komisia pre správu Národného cintorína v zmysle jeho štatútu.

Bližšie informácie o Národnom cintoríne, osobnostiach, náhrobníkoch a pamiatkach nájdete na www.narodnycintorin.com.

Zdroj: Mesto Martin

 

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …