štvrtok - 20. júna, 2024
, Mesto Žilina bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 80,58 milióna eur
Foto: FB/Mesto Žilina

Mesto Žilina bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 80,58 milióna eur

Mesto Žilina bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 80,58 milióna eur. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorí sa v dňoch 2. a 3. decembra stretli na 10. rokovaní. Bežné príjmy mesta v budúcom roku tvoria spolu 77,30 milióna eur a kapitálové príjmy 190 000 eur. Bežné výdavky by mali tvoriť spolu 72,34 milióna eur a kapitálové výdavky 4,18 milióna eur.

Poslanci schválili rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 6,98 milióna eur. Je však nižší ako upravený rozpočet na rok 2019 o 7,82 milióna eur. Rozdiel vznikol z dôvodu, že do rozpočtu roku 2019 boli zapojené nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu mesta z predchádzajúcich rokov asi 7,9 milióna eur a v roku 2020 je rozpočtovaný prevod z rezervného fondu, zatiaľ vo výške 2,47 milióna eur.

Pomalší rast príjmov a väčšie výdavky, ktoré samosprávam spôsobili legislatívne zmeny, bude musieť v budúcom roku mesto Žilina kompenzovať nárastom sadzieb miestnych daní a poplatkov, o ktorom rozhodli na zasadnutí mestskí poslanci. Daňová sadzba pri dani z nehnuteľností stúpne z 0,20 na 0,50 eura na m2. Podľa prepočtov radnice by vyššia daň z nehnuteľností mala mesačne zdražiť bývanie v 70 m2 byte o sumu 1,75 eura. Rodina vo veľkom dvojpodlažnom dome s rozlohou 150 m2 zaplatí mesačne viac o 3,75 eura.

Úprava miestnych daní a poplatkov je plánovaná aj pre právnické osoby podnikajúce v Žiline. Navýšenie miestnych daní prinesie do budúcoročného mestského rozpočtu približne 3,5 milióna eur a teda výdavky približne 5 miliónov eur spojené s kompenzáciou opatrení v súvislosti s novelami zákonov pokryjú len čiastočne.

Poslanci v súvislosti so zvyšovaním miestnych daní presadili pozmeňujúci návrh, aby sa 30 percent vybratej sumy na dani z nehnuteľnosti vyčlenilo na investičné akcie v jednotlivých volebných obvodoch.

„Ak chceme naše mesto zodpovedne rozvíjať a zveľaďovať, musíme prijímať aj nepopulárne opatrenia ako reakciu na nezodpovednú politiku vlády. Chýbajúce prostriedky budeme musieť hľadať aj inak, než zvyšovaním daní. Ľudia si súčasné vedenie mesta zvolili preto, aby sme mesto rozvíjali a posúvali vpred, a to sme aj odhodlaní robiť,“ uviedol primátor Peter Fiabáne.

Zmení sa poplatok za komunálny odpad

V programe rokovania sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo aj návrhom všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na základe rozhodnutia poslancov by sa mal od budúceho roka zvýšiť mesačne o 54 eurocentov. Ročne to bude  predstavovať sumu 27,60 eur, dnes Žilinčania platia za komunálny odpad ročne 21,17 eur. Nárast poplatku súvisí so zvýšením celkových nákladov samosprávy, ktoré so zberom, uskladnením a likvidáciou odpadov súvisia.

Náklady na odpadové hospodárstvo v meste Žilina by mali v budúcom roku predstavovať sumu 3 655 000 eur. Približne 50 000 eur plánuje v budúcom roku investovať mesto Žilina do otvorenia dvoch nových zberných dvorov. Okrem nich chce za asi 100 000 eur vymeniť malé smetné nádoby, ktoré sú najmä v centre mesta a na verejných priestranstvách v zlom stave. Na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu by chcela samospráva využiť ďalších 100 000 eur. Približne 1 700 000 eur plánuje samospráva využiť na zber a vývoz komunálneho odpadu fyzických osôb, 850 000 eur na zber a vývoz komunálneho odpadu právnických osôb. Uloženie odpadu bude stáť 280 000 eur, teda o 120 000 eur viac ako tento rok. Približne 410 000 eur by chcelo mesto použiť na jarné, letné a jesenné čistenie, novinkou bude zber zeleného odpadu zo záhrad. Náklady na celkom 4 zberné dvory, z nich 2 nové, by mali byť 150 000 eur a umývanie kontajnerov bude stáť 25 000 eur.

Mestskí poslanci sa počas druhého rokovacieho dňa, v utorok 3. decembra, venovali aj rozšíreniu systému zdieľania bicyklov BikeKIA v Žiline, žiadostiam o nenávratný finančný príspevok na viaceré investičné projekty v meste, návrhom na vyhlásenie architektonických súťaží vnútroblokov na sídlisku Vlčince a informatívnej správe o zmenách v organizačnom poriadku mesta.

Historicky prvé dvojdňové zasadnutie mestského zastupiteľstva obsahovalo 59 bodov rokovania.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …