štvrtok - 13. júna, 2024
, Mestský úrad v Žiline je opäť otvorený pre verejnosť

Mestský úrad v Žiline je opäť otvorený pre verejnosť

Mestský úrad v Žiline bude od pondelka 26. apríla otvorený pre verejnosť. K dispozícii budú aj všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) v úradných hodinách v pondelok utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 hod.

Pri pohybe v mestskom úrade či klientskom centre je potrebné dodržiavať protiepidemické nariadenia, povinný je respirátor, dezinfekcia rúk či rozostupy. Pri vstupe do priestorov mestského úradu a klientskeho centra sú občania povinní preukázať sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo iným dokladom preukazujúcim zdravotný stav či zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je poverený zamestnanec úradu oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov úradu alebo klientskeho centra predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje platný výsledok negatívneho testu, prekonanie ochorenia, očkovanie proti ochoreniu COVID-19, prípadne doklad o výnimke.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

UPOZORNENIE: Pracoviská mesta v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace) na žilinskom sídlisku Vlčince budú uzatvorené v pondelok 26. apríla z  dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Zamestnanci nebudú k dispozícií ani na telefonickej a elektronickej komunikácii.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …