streda - 19. júna, 2024
, Na príprave novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom sa bude podieľať aj Matica slovenská
Foto:matica.sk

Na príprave novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom sa bude podieľať aj Matica slovenská

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip oficiálne navštívil vo štvrtok 10. 9. 2020 sídelnú budovu Matice slovenskej v Martine, kde rokoval s predsedom MS Mariánom Gešperom. Témou bola nielen prierezová činnosť oboch inštitúcií, ale aj príprava novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom.

Maticu slovenskú a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spája oblasť starostlivosti o zahraničných Slovákov. „Napriek tomu, že sa často hovorí o starostlivosti o zahraničných Slovákov, v tejto oblasti je množstvo rezerv, ktoré by sme mohli spolu odstrániť a viac podporovať krajanské kultúrne či vzdelávacie aktivity v Európe aj vo svete,“ povedal po rokovaní predseda MS M. Gešper. Ako dodal, hoci sa Krajanské múzeum MS zaoberá dokumentačnou, vedeckou a prezentačnou činnosťou, zatiaľ čo úrad má trošku iné úlohy, spolupráca je veľmi prirodzená. Rozhovor s predsedom ÚSŽZ M. J. Pilipom označil za intenzívny a konštruktívny. „Vymenili sme si skúsenosti v krajanskej problematike a zamerali sme sa na spoločné projekty, ako je organizácia medzinárodných letných táborov pre mladých slovenských krajanov alebo Národný zraz Mladej Matice tiež so zahraničnou účasťou. Treba však povedať, že pandémia koronavírusu zbrzdila mnohé naše aktivity,“ ozrejmil M. Gešper.

„Som presvedčený, že na budúci rok sa už rozbehneme do normálnych koľají a budeme môcť byť v užšom kontakte s krajanmi. Spolupráca medzi Maticou slovenskou a naším úradom je veľmi úzka, dokonca užšia, než som si myslel, a to aj po odbornej stránke. Teraz o nej diskutujeme, inventarizujeme ju, niektoré aktivity chceme obnoviť, ako napríklad tábory pre deti. Máme aj snahu zriadiť múzeum vysťahovalectva. Veľmi dôležité je, že pripravujeme štátnu koncepciu politiky voči krajanom na roky 2021 – 2025, na čo sme zriadili odbornú komisiu, kde bude mať zastúpenie aj Matica slovenská,“ priblížil M. J. Pilip. Starostlivosť o krajanov je zakotvená priamo v ústave. Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda ÚSŽZ a podpredseda úradu Peter Prochácka si prezreli Archív MS, Šatnicu MS i expozíciu v Dome Jozefa Cígera Hronského v Martine. Zaujímali sa najmä o vzácne krajanské zbierky Krajanského múzea MS. Predseda MS spoločne s prvým podpredsedom MS Marekom Hanuskom, správcom MS Marošom Smolcom a riaditeľkou Krajanského múzea MS Zuzanou Pavelcovou im predstavili históriu vzťahov medzi Maticou slovenskou a krajanmi, ako aj súčasnú činnosť, smerovanie a aktivity v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …