piatok - 24. mája, 2024
, Na vyčínanie vandalov doplácame bez výnimiek všetci

Na vyčínanie vandalov doplácame bez výnimiek všetci

Vandalizmus ako jeden z negatívnych javov v spoločnosti robí vrásky kompetentným nielen v našom meste. Ničia sa lavičky, ostatný mobiliár, smetné nádoby, ale i detské ihriská či oddychové zóny. Na nie lacné opravy sa, žiaľ, skladáme všetci.

Vandali sa podpisujú azda na všetkom, čo sa v meste postaví, alebo obnoví a nezriedka sa púšťajú aj do objektov starších, ktoré naoko nelákajú. V minulosti boli hlavným problémom pre mesto prevažne grafity, ktoré sa objavovali na všetkom. Dnes sú to zastávky MHD, lavičky, dopravné značky, nádoby na odpad, inventár parkov, detských ihrísk, vianočná výzdoba a mnoho iného. Samozrejme, ruky vandalov neobchádzajú ani súkromný majetok osôb. Väčšinou sa zameriavajú na odľahlejšie miesta, kde je slabé alebo žiadne osvetlenie, ale aj na okolie barov, diskoték.

Platíme všetci

Mestu Martin sa darí získať finančné prostriedky na vybudovanie veľkých ale i menších investičných akcií. Určite ste zaregistrovali vybudovanie chodníka zdravia na Severe, 500 m dlhého chodníka v príjemnom prostredí so stanovišťami na cvičenie pre deti i seniorov, náučný chodník popri rieke Turiec s info-tabuľami a lavičkami, oddychové miesto na Medokýši či nové ohniská v Lesoparku. Hoci ide o rozsahom finančne nenáročné investície, potešia široký okruh obyvateľov i návštevníkov Martina. Keďže ide o prostriedky získané z eurofondov a nadačných zdrojov, mesto sa zaviazalo udržiavať vybudované atrakcie minimálne po dobu 5 rokov. „Splnenie tejto úlohy nás stojí obrovské úsilie a žiaľ, nemalé finančné prostriedky. Posprejované tabule, polámané lavičky či znehodnotené obrubníky sú výsledkom takmer každodennej „práce“ tých, ktorí nemajú úctu k výsledkom práce niekoho iného. Žiaľ, potom musíme na ich „činnosť“ doplácať všetci spoločne z rozpočtu mesta. Financie určené na opravu poškodeného by sme mohli využiť i účelnejšie,“ uviedla Ivana Bobrovská, vedúca odboru regionálneho rozvoja a komunikácie.

Polícia a vandalizmus

Svedkami vyčíňania sú aj príslušníci Mestskej polície, ktorým práve odhaľovanie skutkov a zásahy na základe oznámení zaberajú značnú časť práce. „Sme poriadkový útvar a medzi naše hlavné úlohy patrí aj ochrana majetku obce, občanov, ako aj iného majetku v obci, táto činnosť patrí preto medzi naše priority. Môžem ale povedať, že vandalstvo ide ruka v ruke s požívaním alkoholu, hlavne mladými ľuďmi. Prakticky skoro v každom prípade, ktorý sa nám podarilo objasniť, zohral svoju rolu alkohol“, uviedol Igor Húska, náčelník Mestskej polície v Martine.

Viac očí vidí viac

Odhaliť páchateľov vandalizmu je náročné, lebo nikto nevie dopredu určiť miesto, kde k nemu dôjde, ale aj napriek tomu sa tieto skutky darí objasniť. „Výrazne nám pomáhajú informácie od občanov, ktorí sú všímaví a hlavne ochotní oznámiť konkrétnu udalosť,“ vyjadril takto poďakovanie náčelník. Navyše je vo viacerých častiach mesta nainštalovaný kamerový systém, ktorý je v tomto smere výbornou prevenciou. Medzinárodné štatistiky dokazujú, že na miestach, ktoré začali byť monitorované, klesla kriminalita o vyše 50 percent. „Z našich skúseností môžem potvrdiť, že kamerový systém veľkou mierou prispieva k zníženiu vandalizmu a kriminality ako takej,“ vyzdvihol význam monitorovania mesta Igor Húska.

Program prevencie

Najlepšou prevenciou je vždy výchova v rodine. O tom, čo je správne, čo sa môže a čo nie sa s deťmi rozprávajú aj v materských a základných školách, no a svojou trochou v tomto smere u nás prispieva aj Mestská polícia. Realizuje prevenčný program „Chcem byť Tvoj kamarát“, ktorého súčasťou je aj téma poškodzovanie majetku, vandalizmus a samozrejme, aj požívanie alkoholu a užívanie návykových látok. Cieľovou skupinou sú práve mladí ľudia, ktorí prichádzajú do „problémového“ veku. „Našou snahou je ovplyvniť ich myslenie a konanie v pozitívnom chápaní, aby voči nim v budúcnosti nemusela byť uplatňovaná represia,“ dodal náčelník Mestskej polície v Martine.

autor: Mesto Martin, foto: autor

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *