štvrtok - 22. februára, 2024
, Najnovšie investičné plány mesta Martin sú zamerané na seniorov
Foto: Mesto Martin

Najnovšie investičné plány mesta Martin sú zamerané na seniorov

Najnovšie investičné plány mesta Martin sú zamerané na seniorov. Mesto plánuje výstavbu nového centra pre seniorov na Ulici Podhájska v mestskej časti Podháj a rekonštrukciu obľúbeného denného centra na Ulici Škultétyho v mestskej časti Stred. Oba projekty by mali byť ukončené najneskôr do leta 2022.

Aj napriek tomu, že seniori sú jednoznačne najväčšia skupina obyvateľov mesta Martin, zariadenia, ktoré sú pre nich určené, už niekoľko desiatok rokov nezaznamenali väčšiu investíciu. Situácia sa však už čoskoro zmení. Do leta 2022 mesto Martin plánuje dve rozsiahle investície, od ktorých si vedenie mesta sľubuje zlepšenie podmienok pre svojich najstarších obyvateľov.Demografický vývoj na Slovensku i vo svete je charakterizovaný starnutím populácie. Podľa štatistík sa počet starých ľudí v priebehu 21. storočia zdvojnásobí. Práve preto je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme aspoň do určitej miery prispeli k ich dôstojnému a plnohodnotnému životu. Martinskí seniori roky tvrdo pracovali, aby vybudovali naše mesto a teraz je čas im túto investíciu vrátiť,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.

Čo mesto plánuje postaviť a zrekonštruovať?

Stavba Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby

Stavba bude situovaná v mestskej časti Podháj, na mieste bývalej materskej školy. Umiestnená bude súbežne s Ulicou Podhájska a hlavným vstupom z Ulice Terézie Vansovej. Mesto plánuje postaviť  ubytovacie zariadenie, v ktorom bude poskytovaná forma sociálnej služby – celoročná, týždenná alebo denná pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Kapacita zariadenia bude 40 lôžok. V budove bude zriadené taktiež zariadenie opatrovateľskej služby pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s kapacitou 10 lôžok a taktiež denný stacionár. Stacionár bude poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Kapacita zariadenia bude 30 klientov. Pri obsadzovaní sa bude mesto riadiť konkrétnymi ustanoveniami a prílohami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Na stavbu je vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Spracovaná je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, podaná je už aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Rekonštrukcia a prístavba Zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov na ulici Škultétyho v Martine

Rekonštrukcia sa týka už existujúceho Denného centra na ulici Škultétyho v Martine. Jej cieľom je okrem samotného zlepšenia už poskytovaných služieb, vybudovať aj nové chýbajúce objekty občianskej vybavenosti s aktuálnou potrebou bezodkladne poskytnúť klientom (obyvateľom mesta Martin) celodennú, dočasne poskytovanú sociálnu službu, kým sa nevyrieši dlhodobé poskytovanie požadovanej sociálnej služby vo väzbe na existujúce denné centrum. V navrhovanej novej stavbe v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin by mali vzniknúť dve sociálne služby – zariadenie  opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov. Kapacita zariadenia bude 36 lôžok. Na stavbu je spracovaná projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie, prebieha územné konanie. Začalo sa s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …