sobota - 18. mája, 2024
, Nielen ulice, ale aj chodníky je potrebné čistiť od snehu

Nielen ulice, ale aj chodníky je potrebné čistiť od snehu

Mesto Žilina upozorňuje občanov na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta. Sneh a ľad je potrebné odstraňovať z ciest, ale tiež z chodníkov a zo striech.

Zimnú údržbu v meste Žilina v zmysle Operačného plánu zimnej údržby zabezpečuje spoločnosť Žilinské komunikácie a. s., ktorá počas najbližších zimných mesiacov vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou mestskej hromadnej dopravy. V prípade, ak sa na nejakých miestach vyskytnú problémy s prejazdnosťou ciest či chodníkov, môžu ich občania nahlasovať na nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu na tel. čísle: 041/ 565 23 71.

Zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam sú povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto nehnuteľností, zimnú údržbu parkovísk príslušní zmluvní nájomcovia. V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov najneskôr do 6.00 hod. alebo v čo najkratšom čase po ukončení sneženia, v priebehu dňa, viackrát až do 21.00 hod. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr posypom vhodným inertným materiálom. Pre tento účel sú fyzické a právnické osoby povinné vybaviť svoje prevádzky a zariadenia potrebným náradím.

Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru , uhlia a pod. a pre prekládku smetných nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.

Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník alebo správca alebo užívateľ takejto nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život alebo zdravie ľudí.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *