piatok - 21. júna, 2024
, Nové video z dielne mikulášskych matičiarov

Nové video z dielne mikulášskych matičiarov

Liptovskomikulášski matičiari nezaháľajú a pokračujú vo svojich aktivitách v online priestore, ktorý naberá najmä v čase šíriaceho sa koronavírusu omnoho väčší význam. Na svojom Youtube kanáli Matica Liptov zverejnili ďalšiu časť z niekoľkodielneho videoseriálu o umelcoch a remeselníkoch z Liptova, ktorí sú zároveň členmi Matice slovenskej. Pedagóg a výtvarník Jaroslav Uhel pôsobí v radoch matičiarov už viac ako tri desaťročia. Jeho rozmanitú tvorbu a lásku k rodnému mestu približuje v poradí štvrté video z dielne Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

„V predchádzajúcich častiach nášho video seriálu sme predstavili život a dielo ľudových remeselníkov a neprofesionálnych umelcov. V tejto chvíli verejnosti ponúkame možnosť spoznať mimoriadne zaujímavú osobnosť profesora Jaroslava Uhela, ktorý dokáže upútať svojimi farbistými životnými príbehmi a veselým prístupom k životu,“ povedal riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.

Profesor Uhel je hrdým Liptákom a Palúčanom. Vo svojom ateliéri, ktorý si zriadil v rodičovskom dome nachádza nielen inšpiráciu ale aj útočisko. Práve s pivničnými priestormi rodičovského domu sa spájajú jeho prvé dotyky s umením. „Vo svojom ateliéri ako keby som sa vrátil v čase, rodičovský dom ale aj Palúdzka ako taká, sú pre mňa ako Genius Loci. Svoje zážitky či poznanie z priestoru alebo atmosféry následne pretavujem aj do svojej tvorby, vyjadril sa Uhel.

Prof. PaeDr. Jaroslav Uhel, ArtD. pôsobí ako profesor a zároveň vedúci Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Ťažiskovým zameraním rodáka z liptovskomikulášskej mestskej časti Palúdzka je maľba a kresba. Venuje sa tiež grafickému i knižnému dizajnu, knižnej ilustrácii, priestorovej tvorbe či publicistickej činnosti. Je členom poradných zborov, porôt, redakčných a vedeckých rád. Okrem toho sa venuje lektorskej činnosti a výtvarnej pedagogike. Svoje diela pravidelne vystavuje na domácich aj zahraničných výstavných prezentáciách výtvarného umenia a za svoju tvorbu získal viacero ocenení.

Zdroj: DMS-LM

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …