piatok - 21. júna, 2024
, Poslanci rokovali vyše 12 hodín. Na čom sa dohodli?

Poslanci rokovali vyše 12 hodín. Na čom sa dohodli?

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline sa v pondelok 26. júna stretli na 26. zasadnutí, na ktorom rokovali o viacerých témach. Na viac ako 12 hodinovom rokovaní sa venovali rôznym oblastiam počnúc športom, kultúrou, sociálnymi službami, financiami až po školstvo či dopravu.

Témami boli pohrebiská aj doprava

Júnové mestské zastupiteľstvo prinieslo rozpravu o viacerých témach, ktoré rezonujú meste. Poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk v Žiline. Dôvodom úpravy prevádzkového poriadku bol fakt, že správa pohrebísk sa rozšírila o nové o pohrebisko na vojenskom cintoríne Bôrik, kde vznikli nové urnové miesta v urnovom háji a v urnovej stene. Zároveň sa úpravy týkali i cenníka, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku, a to zrušením niektorých poplatkov, napr.: poplatok za zmenu nájomcu hrobového miesta, manipulačného poplatku za vystavenie písomnej výzvy, vyčistenie hrobového miesta, poplatku za vývoz stavebného odpadu a zeminy po výkopoch na pohrebiskách z dôvodu, že tieto poplatky boli zneužívané kamenárskymi firmami a pohrebnými službami. Niektoré poplatky boli upravené a doplnené o nové položky týkajúce sa pohrebiska na Bôriku či prenájmu domov smútku.

Ďalším bodom rokovania mestských poslancov bol aj návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným – Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.. Poslaním integrovaného dopravného systému hromadnej dopravy osôb (IDS) je vytvorenie takého systému, ktorý pri daných ekonomických možnostiach uspokojí prepravné potreby obyvateľov a návštevníkov daného regiónu, t. j. poskytne dostatočne kvalitnú a cenovo prístupnú ponuku potenciálnym zákazníkom.

Všeobecne to znamená použitie spoločného cestovného dokladu (prestupných cestovných lístkov) bez ohľadu na konkrétneho prevádzkovateľa dopravy a vzájomnú časovú a priestorovú koordináciu dopravných prostriedkov jednotlivých druhov dopravy spolupracujúcich na IDS. Kvalitná verejná osobná doprava v regióne je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem o investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch a je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu. Vznikom spoločnosti sa mesto Žilina bude aktívne spolupodieľať na zlepšení dopravných podmienok v našom regióne, a tým zlepší i kvalitu poskytovaných dopravných služieb.

Schválili novú podpornú službu

Poslanci taktiež podporili doplňujúci návrh týkajúci sa poskytovania sociálnych služieb. K už existujúcim poskytovaným sociálnym službám po novom pribudne ďalšia. Ide o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorú poskytovateľ poskytuje ambulantnou formou.

Fyzická osoba podáva žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári spolu s prílohami na vecne príslušný organizačný odbor Mestského úradu v Žiline. Pre veľký záujem občanov schválili poslanci v doplňujúcom návrhu i poskytovanie sociálnych služieb o novú sociálnu podpornú službu, a to v Dennom centre, Ovocinárska 33, v mestskej časti Trnové. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch – pondelok, streda, piatok, v čase od 13.00 – 17.00 hod.

Jedným z bodov rokovania, ktorý poslanci schválili bol tiež návrh na ustanovenie symbolov pre jednotlivé mestské časti v Žiline, a to: Vlčince, Považský Chlmec, Brodno, Budatín, Zádubnie a Zástranie. Návrh pozitívne vnímajú i samotní občania a vítajú takúto aktivitu mesta, ktorá ešte viac umocní ich pocit spolupatričnosti a hrdosti na miesto, v ktorom žijú.

Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *