streda - 24. apríla, 2024
, Posledné zastupiteľstvo v tomto roku. Poslanci sa pokúsili prelomiť Chomovo veto

Posledné zastupiteľstvo v tomto roku. Poslanci sa pokúsili prelomiť Chomovo veto

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline sa v pondelok stretli na 31. zasadnutí, ktoré bolo zároveň posledným riadnym mestským zastupiteľstvom v tomto roku. Rokovalo sa o rozpočte, o bezplatnej MHD pre deti do 15 rokov, o správe o výsledkoch kontrol v CVČ Kuzmányho 105, Žilina, ale aj o zmenách názvov niektorých ulíc v rámci Žiliny. Poslanci si schválili aj harmonogram mestských zastupiteľstiev na rok 2018.

Kvalitnejšie a rýchlejšie cestovanie

Najzásadnejším bodom programu bolo schvaľovanie rozpočtu na rok 2018 v konečnej sume na úrovni 72 miliónov eur. Celková suma investícií pre rok 2018 presiahne hodnotu 11 miliónov eur. Suma grantových dotácií a podpory športových klubov presiahne hodnotu 500. 000 eur. Žilinská samospráva bude môcť investovať milióny eur do rozvoja nášho mesta.

Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2018 predstavil jej konateľ Ján Barienčík. Dopravný podnik v spolupráci s vedením mesta do nadchádzajúcich rokov pripravili viacero projektov, ktoré prinesú kvalitnejšie a rýchlejšie cestovanie MHD. Zamerané sú najmä na obnovu vozidlového parku MHD a zabezpečenie údržby vozidiel (modernizácia a dobudovanie údržbovej základne trolejbusov). S kvalitou a rýchlosťou cestovania súvisia projekty „Informatizácia MHD v Žiline“ a „Systém preferencie vozidiel MHD“. V najbližších rokoch sa taktiež plánuje modernizácia existujúcej trolejbusovej infraštruktúry a rekonštrukcia zastávok MHD.

Dobuduje sa i trolejbusová trakcia na miestach, ktoré umožnia rozšíriť trolejbusovú dopravu. Veľký prínos pre verejnú dopravu na území celého žilinského kraja predstavuje systém integrovanej dopravy, do ktorého sa zapojilo mesto Žilina spoločne s Dopravným podnikom mesta Žiliny a koordinátorom tohto projektu je Žilinský samosprávny kraj. Začiatok realizácie jednotlivých projektov je naplánovaný na jar 2018. Uvedené projekty sú financované z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu, ako aj z rozpočtu mesta Žilina v objeme 5%. Poslanci prezentované ciele a zámery vzali na vedomie a prezentovaný návrh schválili.

Témou bola aj zmena názvu ulíc

Poslanci taktiež schválili konateľa Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. Novým konateľom, ktorý bude zastupovať záujmy mesta Žilina v tejto spoločnosti, sa stane Peter Funtík. Vo funkcií nahradí doterajšieho Pavla Koniarika. Na rok 2018 si poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva, podľa ktorého sa stretnú na piatich riadnych zasadnutiach. Prvé sa uskutoční 12. februára 2018 a posledné 10. decembra 2018.

Počas zasadnutia poslanecký zbor rokoval aj o určení nových názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v rámci Žiliny. Zmeny sa týkajú mestských častí Brodno, Budatín, Bytčica a Zádubnie a sídlisk Hájik či Vlčince, pričom vychádzajú z potreby pomenovať novovznikajúce lokality na území Žiliny, resp. premenovať duplicitné názvy ulíc, čím sa zabráni vzniku zmätočných situácií pri lokácii jednotlivých ulíc. Označenie ulíc tabuľami (ich výroba a umiestnenie) bude realizované z rozpočtu mesta.

Posledné tohtoročné mestské zastupiteľstvo prinieslo aj pokus o prelomenie primátorovho veta v prípade návrhu bezplatnej MHD pre deti do 15. rokov. Návrh opätovne predložil poslanec Ľubomír Bechný, ktorý žiadal, aby sa z podmienok na získanie nároku na bezplatnú MHD vypustila podmienka bezdlžnosti voči mestu alebo Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. Podľa jeho návrhu na zmenu uznesenia by bola doprava bezplatná pre všetky deti, nielen tie, ktoré nemajú podlžnosti voči mestu Žilina. Hovorí, že dlh môže často vzniknúť aj nezavinením dieťaťa, to však musí následne znášať dôsledky chybných konaní svojich rodičov. Primátor Igor Choma s podaným návrhom nesúhlasí, keďže by sa podľa neho prijatím tohto uznesenia narušila celá filozofia a koncepcia bezplatnej MHD, a tak by boli znevýhodnení tí občania, ktorí si riadne plnia svoje povinnosti voči samospráve.

Riešenie primátor vidí vo finančnej podpore (zakúpenie cestovných lístkov) konkrétnym žiakom v núdzi prostredníctvom novozaloženej Nadácie mesta Žilina alebo v zmene VZN tak, aby dlh za komunálny odpad prešiel z neplnoletých na ich rodičov alebo zákonných zástupcov. Poslancom sa nakoniec primátorovo veto nepodarilo zrušiť a primátor skúma, či nim navrhované zmeny sú v kontexte s platnou legislatívou SR. Primátor je za to, aby sa takýmto deťom pomohlo, ale chce zabrániť tomu, aby sa z povinností za svoje deti spôsobom, aký navrhuje poslanec Ľubomír Bechný, „nevyvliekli“ nezodpovední rodičia resp. zákonní zástupcovia.

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Saténové ruky, Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Medzi novinkami projektu festHUDOBNE tento rok vyniká slovenská rocková skupina Saténové ruky. Ich hudobný štýl …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *