streda - 19. júna, 2024
, Považské múzeum v Žiline pripravilo Deň otvorených dverí v knižnici
Interiér knižnice.

Považské múzeum v Žiline pripravilo Deň otvorených dverí v knižnici

Súčasťou Považského múzea v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je špeciálna prezenčná odborná knižnica s bohatým fondom viac ako 12 000 knižničných jednotiek, z toho viac ako 300 starých tlačí do roku 1918.

Knižnica sídli v areáli Budatínskeho hradu a jej fond tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra. Knižnica taktiež disponuje množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu a budovaným fondom z drotárstva a dejín dopravy. Publikácie pochádzajú z domácej aj zahraničnej produkcie. „Medzi najstaršie a najvzácnejšie publikácie, ktoré knižnica vlastní, patrí Uhorské právo a Nariadenia slovútnej vlády Uhorska Corpus Juris Hungarici z roku 174,“ uviedla knihovníčka Janka Sakalová.

Značný záujem verejnosti je o Vlastivedné zborníky Považia, ktoré vychádzajú z edičnej činnosti múzea. Možno v nich nájsť odborné články, ktoré sú výsledkami výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia. Tento rok vyjde už jeho 29. číslo. Knižnicu využívajú najmä študenti pri písaní bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác, ale tiež odborná verejnosť, pretože umožňuje prístup k informáciám s komplexným pohľadom na región Horného Považia. Návštevníci knižnice majú k dispozícii online katalóg, prostredníctvom ktorého môžu získať potrebné informácie. V rámci Týždňa slovenských knižníc usporiada knižnica Považského múzea v Žiline v stredu 20. marca 2019 Deň otvorených dverí. Návštevníci sa tak môžu bližšie oboznámiť so špecifickým typom knižnice a v príjemnom prostredí využiť svoj voľný čas.

Záujemcovia sú vítaní v čase od 8.00 do 17.00 hod. „Pri bezplatnej registrácii do našej knižnice v tento deň bude čitateľ odmenený zaujímavou publikáciou,“ dodala Janka Sakalová.

Viac informácií je dostupných na: www.pmza.sk

Zdroj: PM v Žiline

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …