pondelok - 25. septembra, 2023
, Škola pre život pomáha mladým v ich ďalšom živote a štúdiu

Škola pre život pomáha mladým v ich ďalšom živote a štúdiu

Škola pre život je týždňový projekt zameraný na vyučovanie oblastí, dôležitých pre život mladého človeka. Knihy a poznámky nahrádzajú prezentácie, praktické ukážky, kvízy, aktivity, čiastočné projekty, hry a zážitkové učenie či diskusie. Žiaci piateho ročníka na Evanjelickej základnej školy v Martine, pre ktorých je Škola pre život určená, sa neučia vedomosti pre vedomosti, ale zameriavajú sa skôr na získanie zručností pre život.

Nadobúdanie kompetencií zážitkovou formou pomáha žiakom v ich ďalšom živote a štúdiu. V škole pre život sa žiaci učia, „aké princípy, výhody a úskalia má práca v skupine, vzájomná komunikácia či práca na spoločnom projekte,“ vysvetlil spôsob novej formy učenia p. učiteľ Ľuboš Froľo. „Ovocie“ školy pre život v životoch detí možno vidieť aj v učení sa spôsobov, ako porozumieť informáciám, ktoré sú okolo nás, kritickému zhodnoteniu reklamy či ponuke obchodných spoločností. Žiaci pracujú aj s literárnym textom, dozvedajú sa spôsob práce s myšlienkovými mapami, alebo zásady bezpečnosti na cestách.

S cieľom prispieť ku ešte vyššej kvalite odovzdávaných informácií zavítali na Evanjelickú základnú školu v Martine v uplynulom týždni aj špecialisti a odborníci. Vedomosti výborne vyškoleného pedagogického tímu, školského spirituála a školského psychológa doplnili aj skúsenosti policajta či lekára. „Pre každého prezentujúceho bolo dôležité podať žiakom čo najviac užitočných informácii k danej téme a pomôcť im zorientovať sa aj v iných, ako „čisto školských“ oblastiach, a tým žiakov pripraviť na možné situácie v škole i mimo nej“, objasnila prácu pedagógov aj prizvaných odborníkov školská psychologička Denisa Potančoková. Vďaka skúsenému tímu sa žiaci mohli dozvedieť dokonca aj niečo sami o sebe, a to skrze rozličné pohybové aktivity, alebo semináre o výchove k rodičovstvu či príprave na pubertu.

Mnohoraká tematickosť Školy pre život predstavovala „čas, kedy žiaci miesto písania poznámok a odpisovania z tabule, viacej spolupracovali, diskutovali a skúšali rozvíjať svoje schopnosti a osobné vlastnosti“, popísal význam projektu Ľ. Froľo a pripomenul dôležitosť a opodstatnenosť vzdelávania, ktoré pozostáva aj z iných metód, akými sú memorovanie. Školská psychologička D. Potančoková na projekte ocenila „trochu iný, a predsa spoločný čas s deťmi, priestor pre riešenie vzťahov a problémov medzi nimi.“

Primárnym cieľom Evanjelickej základnej školy je osobnostný a akademický rast každého žiaka. Škola sa snaží vytvoriť podmienky, v ktorých deti majú priestor napĺňať ich individuálny potenciál. Aj preto školský vzdelávací a výchovný program podporuje v deťoch túžbu zlepšovať sa ako aj schopnosť kriticky myslieť. Jednou z foriem, ako nadobudnúť tieto zručnosti je aj realizácia projektu Škola pre život. Veríme, že sa využitím nových vedomostí a zručností prispievame k výchove kreatívnych a osobnostne vyspelých žiakov – osobnosti, vnímavé na svoje okolie a pritom hlboko zakorenené v kresťanských hodnotách.

autor: Hedviga Tkáčová

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *