streda - 28. februára, 2024
, Slovenská národná knižnica hodnotila rok 2015

Slovenská národná knižnica hodnotila rok 2015

Slovenská národná knižnica v pondelok, 7. marca, na verejnom odpočte bilancovala rok 2015. Úspešne ukončila najväčší národný projekt digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva a jej generálna riaditeľka bola zvolená do orgánov dvoch významných medzinárodných organizácií – CENL a IFLA.

„Budúcnosť ukáže, že práve rok 2015 bol pre Slovenskú národnú knižnicu významným míľnikom. Vstúpila oboma nohami do svojej digitálnej budúcnosti, a to ako výsledok úspešného ukončenia národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA). Jeho realizácia priniesla pozoruhodné konkrétne výsledky, ktoré budú určovať paradigmy všetkých jej činností v ďalších rokoch,“ vyzdvihla generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Krištofová v úvode verejného odpočtu.

Digitalizačný projekt, nové zariadenia, zrekonštruované priestory, ultra moderné technológie a procesy konzervovania a reštaurovania, mimoriadne kvalitatívne zlepšenie podmienok uchovávania najvýznamnejších zbierok a viac než 2,65 milióna zdigitalizovaných objektov navždy zmenili SNK a zasiahli do jej činnosti. Od akvizície, cez bibliografické a katalogizačné spracovanie zbierok, ich uchovávanie pre budúce generácie až po oblasť služieb pre verejnosť, ktoré sa posúvajú do virtuálneho priestoru.

Popri realizácii najväčšieho národného digitalizačného projektu SNK splnila a vo väčšine stanovených ukazovateľov prekročila ciele stanovené v kontrakte inštitúcie so zriaďovateľom, ktorým je Ministerstvo kultúry SR. Z dôležitých čísel stanovených v kontrakte možno spomenúť najmä nasledovné:

• SNK mala k 31. decembru 2015 vo svojich fondoch 5 099 229 knižničných jednotiek.
• SNK zabezpečila knižnično-informačné služby vrátane prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre 16 747 aktívnych čitateľov.
• Študovne SNK navštívilo dokopy 18 135 používateľov.
• SNK zhotovila pre používateľov 3 963 rôznych rešerší.
• SNK automatizovane spracovala 34 140 knižničných jednotiek.
• SNK zredigovala a zverejnila na webe 33 897 záznamov historických knižných dokumentov a historických knižných fondov.
• SNK zreštaurovala a zakonzervovala 49 248 knižničných jednotiek a očistila 290 256 knižničných jednotiek.
• Do fondov a zbierok Literárneho archívu SNK pribudlo 23 869 archívnych dokumentov.
• Stálu expozíciu Literárneho múzea SNK, výstavy a podujatia navštívilo 11 181 návštevníkov, expozíciu in situ Národný cintorín 36 078 návštevníkov. Expozície, výstavy a podujatia Slovanského múzea A. S. Puškina navštívilo 4 092 návštevníkov.
• SNK mala ku koncu roka 316 zamestnancov.
• SNK v roku 2015 hospodárila s rozpočtom viac ako 23,5 mil. € a jej príjmy dosiahli takmer 120 tisíc €.

DIKDA
Národný projekt Národný projekt DIKDA bol najväčším digitalizačným projektom v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. SNK projekt realizovala od roku 2012 a vecne sa skončil 30. septembra 2015, jeho trvalá udržateľnosť však je minimálne do roku 2020. Konečným cieľom knižnice je zdigitalizovať celý slovacikálny fond, t.j. všetko, čo kedy vyšlo na území Slovenska, v slovenčine, bolo napísané alebo preložené slovenskými autormi, či sa inak týka územia dnešného Slovenska. K 30. septembru 2015 sa číslo zdigitalizovaných objektov oproti plánu zvýšilo o 121 938 objektov na počet 2 649 338. V rámci projektu sa vybudovala rozsiahla technologická infraštruktúra pre masovú digitalizáciu a konzervovanie materiálov písomného kultúrneho dedičstva, ktorá pozostáva z digitalizačného centra a s ním súvisiaceho dátového centra, konzervačného centra so sterilizačnou a deacidifikačnou jednotkou, infraštruktúry kontroly kvality digitalizácie a konzervovania, ktorá zahŕňa laboratóriá papiera, mikrobiologické laboratória a pracoviská opráv a reštaurovania dokumentov. Súčasťou bola tiež modernizácia časti depozitu sídelnej budovy SNK

DIGITÁLNA KNIŽNICA dikda.snk.sk
V októbri 2015 spustila SNK systém digitálnej knižnice v SNK, ktorá postupne verejnosti sprístupňuje objekty, ktoré boli zdigitalizované v rámci DIKDA. Používatelia tak môžu pracovať priamo so zdigitalizovanými objektmi v priestoroch SNK, a to bez ohľadu na ich autorskoprávny status.
Každý týždeň SNK na svojom webe sprístupňuje tisíce nových zdigitalizovaných objektov, ktoré do systému pribudli – knihy, časopisy, články, fotografie, mapy či iné objekty. Ku koncu februára bolo v Digitálnej knižnici SNK sprístupnených 431 712 zdigitalizovaných objektov – 22 372 kníh, 50 116 čísel periodík, 346 658 článkov a 12 566 pohľadníc. V rámci lokálnej siete SNK majú používatelia neobmedzený prístup k plným textom všetkých typov objektov, v ktorých môžu cez sofistikovaný discovery systém vyhľadávať (samozrejme aj plnotextovo), prezerať si ich a v súlade s autorským zákonom vytlačiť. Používatelia už teda nemusia čakať, kým sa fyzický dokument prinesie z depozitu – k státisícom zdigitalizovaných objektov sa dá dostať ihneď.
Ten najzaujímavejší zlomok z digitalizovaných objektov zverejňuje už niekoľko rokov Slovenská národná knižnica pre svojich čitateľov a priaznivcov na stránke www.dikda.eu, ktorá v roku 2015 prekročila 100-tisícovú návštevnosť.
Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív je najväčším projektom digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva na Slovensku a svojím rozsahom a komplexnosťou je jedinečný v kontexte Európy a sveta. A podľa spätnej väzby od lídrov európskych i svetových knižníc, stal sa zdrojom inšpirácie pre mnohé z nich.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY A PARTNERSTVÁ
Minulý rok bol pre SNK mimoriadne úspešný – generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová bola zvolená do štvorčlenného Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (CENL) a do Stálej komisie Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) pre národné knižnice. Zástupcovia SNK sa tiež stali členmi Stálej pracovnej skupiny CENL pre autorské právo a právne otázky a Pracovnej skupiny CENL pre Európsku knižnicu.

Autor: Katarína Mažáriová/hovorkyňa Slovenskej národnej knižnice
Foto: pixabay.com

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MHA Martin, Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

2. hokejová liga, 4. kolo nadstavbovej časti, 03. 02. 2024 MHA Martin vs HK Detva …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *