štvrtok - 13. júna, 2024
, Slovenská národná knižnica prezentuje umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia

Slovenská národná knižnica prezentuje umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia

Len niekoľko dní pred koncom roka 2014 vydala Slovenská národná knižnica reprezentačnú obrazovo-textovú monografiu Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia. Na viac ako 300 plnofarebných stranách približuje odbornej i laickej verejnosti umelecky a historicky najcennejšie pamiatky ranej éry kníhtlače, zachované v jej viac než 500 zväzkovej zbierke.

Inkunábuly, za ktoré sa považujú prvé tlačené vydania od vynálezu kníhtlače (1447) do roku 1500, sa na naše územie dostávali spočiatku prostredníctvom študentov európskych univerzít. Neskôr, v druhej polovici 15.storočia, aj cez dvor humanisticky orientovaného panovníka Mateja Korvína, kláštorných, kapitulských a biskupských biblioték. V 18. storočí sa zriedkavo objavujú aj v zbierkach slovenských osvietenských vzdelancov – Mateja Bela či Adama Františka Kollára. Ich hodnotu poznala aj obrodenecká inteligencia, ktorej bibliotéky sa v podobe darov stali základom historických knižných zbierok Matice slovenskej. Do zbierok Slovenskej národnej knižnice sa sporadicky dostávali v medzivojnovom období, a potom najmä v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia po konfiškáciách kláštorných a šľachtických knižníc. Doplňovali sa i akvizíciou cez antikvariáty.

Tvorcovia diela  PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD., historik knižnej kultúry z Odboru Národná bibliografia SNK spolu s akad. maliarom a grafikom Ivanom Bílým sa v monografii snažili podrobnejšie zdokumentovať a komplexne zhodnotiť vybraný pramenný materiál a príťažlivo odprezentovať umelecky najhodnotnejšie časti martinského súboru.

Inkunábulám predchádzal stáročný vývoj rukopisných foriem knihy – kódexov. Ich výzdobu predstavovali špecifické žánre výtvarného umenia i umeleckých remesiel – knižná maľba (iluminácia), kaligrafia a perokresba, gotické kníhviazačstvo so svojimi výzdobnými systémami.  Všetky našli uplatnenie aj po revolučnom Gutenbergovom vynáleze modernej technológie  kníhtlače založenom na objave písmolejárstva a formách usporiadanej sadzby.  Spolu s  využitím drevorezovej ilustrácie a typografie prvotlače z umenovedného hľadiska poskytujú niekoľko významných tém, čo ovplyvnilo profil a štruktúru diela, jeho heuristický záber aj metodológiu výskumu,“ vysvetľuje historik Ľubomír Jankovič.

Publikácia popri úvodných textoch k jednotlivým problematikám a bohatej komentovanej obrazovej výbave podáva aj prehľad historického vývoja zbierky inkunábul SNK od polovice 19. storočia do súčasnosti, anotované záznamy k vybraným prvotlačiam s ich bibliografickými citáciami, bio-bibliografické profily tlačiarov, nakladateľov a vydavateľov. Dopĺňa ich bohatý zoznam použitej literatúry, on-line zdrojov i rozsiahlejšie resumé v anglickom a nemeckom jazyku.

Je potrebné pripomenúť, že zbierka inkunábul SNK sa v druhej polovici minulého storočia stala súčasťou celoslovenského katalógu prvotlačí zostaveného Dr. Imrichom Kotvanom (Inkunábuly na Slovensku. Martin, Matica slovenská, 1979) i samostatného bibliograficky zameraného katalógového diela Imricha Kotvana a Dr. Evy Frimmovej (Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine.  Martin, Matica slovenská, 1988).

Slovenská národná knižnica chce vo vydávaní publikácií tohto typu pokračovať aj v najbližšom období. Realizuje sa projekt výskumu historických máp a vedút, ktorého ambíciou je predstaviť historické územie Slovenska, jeho mestá a významné sídla v kontextoch jeho dejinného politického i kultúrneho vývoja,“ doplnila riaditeľka SNK Ing. Katarína Krištofová, PhD.

Zdroj: SNK

Ilustračné foto: Internet

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *