utorok - 18. júna, 2024
, Slovenská národná knižnica spolupracuje s významným antropológom Andrewom Lassom

Slovenská národná knižnica spolupracuje s významným antropológom Andrewom Lassom

Slovenská národná knižnica spolupracuje s významným americkým antropológom Andrewom Lassom. Profesor je iniciátorom a garantom projektu CASLIN (Czech and Slovak Information Network), v rámci ktorého sa v septembri tohto roku v Oponiciach konal jubilejný 20. ročník medzinárodného seminára slovenských a českých knižníc CASLIN 2014 – Knižnice a spolupráca: modely a metódy. Organizátorom seminára bola SNK.

CASLIN je významné odborné podujatie zamerané na problematiku knižničnej a informačnej vedy. Každý rok sa ho zúčastňujú odborníci zo Slovenska, Čiech a zahraničia. Práve za rovnomenný projekt získal A. Lass 5. októbra 2014 medzinárodnú cenu VIZE 97, ktorú každoročne udeľuje Nadácia Dagmar a Václava Havlových v Prahe. Diplom a berly sv. Vojtecha si profesor prevzal osobne od Dagmar Havlovej, niekdajšej prvej dámy ČR.

„V mene Slovenskej národnej knižnice pánovi Andrew Lassovi srdečne blahoželám k získaniu prestížneho ocenenia. Je pre nás cťou, že naša inštitúcia môže spolupracovať s odborníkmi svetového mena ako je pán Lass, a tým aktívne reflektovať na súčasné trendy knižníc vo svete,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Počas tohtoročného CASLIN v gescii SNK A. Lass uviedol, že za 20 rokov vidí najväčšiu premenu knižníc v ich podobe nových, presýtených knižničných informačných systémoch. „Táto myšlienka sa nám zdala pred dvoma desaťročiami fantastická, dnes je úplne bežnou realitou. Preto v súčasnosti vidíme potrebu riešiť iné otázky, a to vnútorné fungovanie knižníc a nastavenie efektívnych procesov riadenia,“ osvetlil nové smerovanie seminárov CASLIN A. Lass.

A. Lass sa narodil v roku 1947 v New Yorku. Vyrastal v Prahe, kde sa jeho rodičia usadili ako novinári, no v 70. rokoch ho komunistický režim vyhostil z Československa. V súčasnosti je profesorom kultúrnej a sociálnej antropológie na Mount Holyoke College v americkom štáte Massachusetts. Ocenenie VIZE 97 udeľuje Nadácia každoročne vybraným mysliteľom, ktorí svojím dielom prekračujú tradičný rámec vedeckého poznania.

Zdroj: Slovenská národná knižnica

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *