streda - 27. októbra, 2021

Tag Archives: Ján Vanovič

Matica slovenská si pripomenula 100. výročie oživotvorenia

Matica slovenská si na slávnostnom podujatí v Martine pripomenula 100. výročie oživotvorenia z roku 1919. Pri tejto príležitosti odhalila bustu predsedu MS Jána Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda pred svojím sídlom. „Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov zažila veľmi úspešné obdobie v 30. a 40. rokoch 20. storočia po vzniku prvej ČSR, teda …

Prečítať viac »

Na oslavách storočnice oživotvorenia Matice Slovenskej odhalia bustu Jána Vanoviča

Bustu národného dejateľa a politika Jána Vanoviča odhalia na oslavách storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 4. augusta pred jej sídelnou budovou v Martine. Ustanovizeň tým chce upozorniť na tie slovenské osobnosti, o ktorých má spoločnosť nízke povedomie. „Za obnovením činnosti Matice slovenskej v roku 1919 stáli také zvučné mená ako Pavol O. Hviezdoslav, Vavro Šrobár …

Prečítať viac »