streda - 7. júna, 2023

Tag Archives: OKS

Oravské folklórne leto bude prebiehať online

Ľudové jarmoky, tvorivé dielne, výstavy, súťaže, ochutnávky tradičných jedál, najmä však tanečné a hudobné programy. To všetko bude toto leto na Orave absentovať pre opatrenia za zamedzenie šírenia vírusu covid-19. Nie však celkom. Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ponúka záujemcom o tradičnú kultúru, všetkým, ktorí boli pravidelnými i náhodnými …

Prečítať viac »

V týchto dňoch vyšla interaktívna publikácia Etno divy slovenskej a poľskej kultúry

V týchto dňoch bola vydaná zaujímavá interaktívna publikácia, určená najmä deťom. Je venovaná ľudovej kultúre na slovensko-poľskom pohraničí a má názov Etno divy – šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia. Je výsledkom už šiesteho spoločného medzinárodného projektu Regionalneho ośrodku kultury v Bielsku-Bialej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt pod …

Prečítať viac »

V Oravskom kultúrnom stredisku sa uskutoční prezentácia detských prác „Vesmír očami detí“

Kultúrny život od 3. júna opäť ožíva aj vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska. Po viac ako dvojmesačnej odmlke a nútenom uzavretí priestorov bude prvou pripravenou výstavou hneď celoštátna posúťažná prezentácia detských výtvarných a ocenených prác pod názvom Vesmír očami detí. Postavy kozmonautov, ale i detskou fantáziou vytvorených obyvateľov iných planét, tajomný …

Prečítať viac »

Výstava sedem hriechov a sedem cností v Dolnom Kubíne

Sedem hriechov kontra sedem cností. Aj tak by sa dala jednou vetou charakterizovať jedinečná výstavná kolekcia drevených plastík slovenských a poľských neprofesionálnych rezbárov, ktorá bude sprístupnená 11. novembra 2019 vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. S náročnými imaginárnymi témami sa pasovali ľudoví rezbári v rokoch 2017 a 2019 na medzinárodných rezbárskych plenéroch …

Prečítať viac »