štvrtok - 20. júna, 2024

Tag Archives: PUBLIKÁCIA

Matica slovenská vydala unikátnu knihu Slovenská ľudová architektúra

Nová publikácia Matice slovenskej

Matica slovenská vydala unikátnu knihu Slovenská ľudová architektúra z pera profesorky Janky Krivošovej. Autorka má ambíciu obnoviť záujem širšej verejnosti o ľudovú architektúru Slovenska, a tým prispieť nielen k jej väčšej ochrane, ale aj citlivej obnove. „Keď som si uvedomila, že ľudová architektúra už takmer nejestvuje, považovala som za svoju povinnosť zachovať ten nazbieraný vzácny …

Prečítať viac »

V týchto dňoch vyšla interaktívna publikácia Etno divy slovenskej a poľskej kultúry

V týchto dňoch bola vydaná zaujímavá interaktívna publikácia, určená najmä deťom. Je venovaná ľudovej kultúre na slovensko-poľskom pohraničí a má názov Etno divy – šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia. Je výsledkom už šiesteho spoločného medzinárodného projektu Regionalneho ośrodku kultury v Bielsku-Bialej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt pod …

Prečítať viac »

Vo vydavateľstve Matice slovenskej vyšla kniha o jej predsedoch

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla kniha o predsedoch Matice slovenskej, ktorí reprezentovali najstaršiu ustanovizeň Slovákov od roku 1863 až po súčasnosť. Spoluautorom tohto kultúrno-historického, biografického diela je aktuálny a historicky najmladší predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý knižný projekt inicioval. „Maticu slovenskú, Maticu slovenskú v Amerike a Zahraničnú Maticu slovenskú vždy viedli najznámejšie osobnosti …

Prečítať viac »

Po martinských uliciach sa môžete prejsť aj z pohodlia domova

Po martinských uliciach je názov knihy, v ktorej autori Peter Cabadaj, Marian Grupač a Igor Válek predstavujú Martin prostredníctvom jednotlivých ulíc, pomenovaných podľa významných osobností či udalostí. Knihu uviedli do života na pôde Turčianskej knižnice v Martine. Myšlienka napísať publikáciu sa rodila dlhodobejšie a po siedmich rokoch je zhmotnená do konkrétnej podoby. „Chceli sme vydať …

Prečítať viac »